Provincie Noord-Holland investeert in zonnepanelen op parkeerterreinen

De provincie Noord-Holland wil stimuleren dat meer parkeerterreinen met zonnepanelen worden overkapt. Met een financiële impuls van € 1,5 miljoen hoopt de provincie initiatiefnemers over de streep te trekken om plannen te realiseren bij parkeerterreinen die daar geschikt voor zijn.

Noord-Holland

Foto via noord-holland.nl

Zonnepanelen boven parkeerterreinen in Noord-Holland

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie: “De potentie van overkappingen met zonnepanelen boven parkeerterreinen in Noord-Holland is enorm. Als we die potentie benutten, leveren wij niet alleen een bijdrage aan de CO2-reductie door het plaatselijk opwekken van duurzame energie, maar kan het parkeerterrein hiermee ook voldoen aan zijn eigen elektriciteitsbehoefte. Denk aan laadpalen voor elektrische auto’s of verlichting op het eigen terrein. Bovendien staat je auto op zonnige dagen lekker in de schaduw en wordt schaarse ruimte optimaal benut. Een mooie win-win situatie voor iedereen. We merken helaas dat het realiseren van deze zogenoemde ‘solar carports’ nog een kostbare zaak is en initiatiefnemers het nog niet altijd aandurven. Wij helpen daar graag bij.”

Park the Sun

Met de in 2020 ontwikkelde tool Park the Sun kan iedereen zien welke parkeerterreinen in Noord-Holland geschikt zijn voor het opwekken van zonne-energie. Parkeerplaatsen overkapt met zonnepanelen, de ‘solar carports’, zijn nu nog een innovatieve en soms kostbare toepassing van zonne-energie. Om de drempel bij initiatiefnemers te verlagen, stelt de provincie geld beschikbaar voor verder onderzoek naar de haalbaarheid van solar carports op potentiële locaties.

Solar carport

Ook kan subsidie aangevraagd worden voor het realiseren van de Solar Carport zelf. In vergelijking met traditionele toepassingen van zonne-energie op daken en velden, is een solar carport nu duurder. De daarvoor nodige draagconstructie en eventueel benodigde versteviging van de fundering kan flink drukken op het budget van een initiatiefnemer, waardoor die het niet altijd aandurft.

Gebruiken op ander moment

Als een initiatiefnemer tijdelijke opslag van elektriciteit in de carport wil realiseren, bijvoorbeeld met een batterij, dan komt die ook in aanmerking voor subsidie. “Met de huidige drukte op het elektriciteitsnet gaat opgewekte energie vaak verloren, omdat het nergens naar toe kan als het net op een zonnige dag al ‘vol’ blijkt te zitten. Met tijdelijke opslag gebeurt dat niet en kan het op een ander moment gebruikt worden”, aldus gedeputeerde Stigter.

Aanvraag subsidie

Gemeenten, energiecoöperaties, parkeermanagementorganisaties, ondernemers en maatschappelijke instellingen in Noord-Holland kunnen subsidie aanvragen. De regeling ‘Uitvoeringsregeling zonne-energieleverende parkeerterreinen Noord-Holland’ geldt in 2022 en 2023. Subsidie kan vanaf 15 februari 2022 aangevraagd worden in het Subsidieloket. De provincie beoordeelt de aanvragen op volgorde van ontvangst.

Bron: noord-holland.nl

 

 

One Response to Provincie Noord-Holland investeert in zonnepanelen op parkeerterreinen

  • Zonnepanelen produceren stroom. Met Laadpalen levert dat 70 cent op per kWh. een paneel produceert 400 kWh per jaar. een parkeerplaats met 1000 panelen produceert 400.000 kWh per jaar. Fastned prijs is 70 cent per kWh. parkeerplaats met 1000 panelen levert dan 400.000 kWh x 70 cent is een opbrengst van 280.000 euro per jaar. productiegarantie 30 jaar. opbrengst
    30 x 280.000 euro is een opbrengst van 8.400.000 euro.

Geef een antwoord

Duurzaam Actueel wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners: 

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2022 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign