Provincie Utrecht lanceert tool voor aanleg duurzame daken

In de provincie Utrecht ligt zo’n 3500 hectare aan onbenutte daken. Al deze lege plekken bieden kansen voor duurzame energie, waterberging en meer biodiversiteit. Vaak weten mensen en bedrijven niet of hun dak geschikt is voor de aanleg van zonnepanelen of beplanting. Om hen een handje te helpen, lanceert provincie Utrecht de Duurzame Daken Kansenkaart.

daken

Foto via provincie-utrecht.nl

Wat is haalbaar?

Op de Duurzame Daken Kansenkaart provincie Utrecht staat per dak aangegeven wat haalbaar is; een ‘groen’ dak met planten, een ‘geel’ dak met zonnepanelen of een ‘blauw’ dak waarmee water kan worden opgevangen en vastgehouden. Daarnaast geeft de site informatie over de kosten en eventuele subsidies.

Lege plekken op daken benutten

Gedeputeerde Mirjam Sterk (Natuur en Landbouw) hoopt dat inwoners en bedrijven met behulp van deze tool sneller gebruik zullen maken van de lege plek op hun dak: “Het klimaat verandert en de biodiversiteit neemt af. Daar willen en moeten we verandering in brengen. Bijvoorbeeld door de aanleg van zonnepanelen, door meer groen aan onze provincie toe te voegen en door water vast te houden. Maar tegelijkertijd is de ruimte in onze provincie schaars. Daarom moeten we slim nadenken en gebruik maken van de ruimte die al beschikbaar is. Al die onbenutte daken bieden een prachtkans! We hopen dan ook dat inwoners, bedrijven, scholen en zorginstellingen ons willen helpen bij het inrichten van die daken en we zo beter kunnen inspelen op het veranderende klimaat.”

Om per dak een advies te kunnen geven, heeft provincie Utrecht informatie over de helling van het dak, de ligging van het pand, het bouwjaar en de eventuele monumentale status met elkaar gecombineerd. Ondanks dat de kaart gemaakt is op basis van actuele data, moet per dak nog wel een constructieberekening gemaakt worden om er zeker van te zijn dat het dak stevig genoeg is.

Subsidies

Provincie Utrecht heeft diverse subsidies beschikbaar, bijvoorbeeld voor het aanleggen van een hoogwaardig (biodivers) groen dak, of om de dakconstructie te versterken voor de aanleg van zonnepanelen. Meer informatie hierover is te vinden op de Duurzame Daken Kansenkaart. De subsidie is bedoeld voor rechtspersonen zoals maatschappelijke organisaties, VvE’s, bedrijven, woningcorporaties, stichtingen, sport-, onderwijs- en kennisinstellingen.

Duurzame Daken Kansenkaart

De Duurzame Daken Kansenkaart is ontwikkeld door Stichting Rooftop Revolution. Bekijk de Duurzame Daken Kansenkaart Provincie Utrecht.

Bron: provincie-utrecht.nl

bussen

 

One Response to Provincie Utrecht lanceert tool voor aanleg duurzame daken

  • Een Energiebedrijf van de Provincie. met Zonnestroom van het Dak en Lokale Winst met Lokale Stroom. Een kWh kost 50 cent. een hectare produceert 1 miljoen kWh. 500.000 euro opbrengst per hectare panelen op Dak in Utrecht. Kan in elke Provincie.

Geef een reactie