Stadswarmte met warmte-koudeopslag combineren in vier Amsterdamse projecten 

Westpoort Warmte (WPW, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Amsterdam en Vattenfall) heeft in de afgelopen maanden al vier overeenkomsten getekend voor de levering van stadswarmte in combinatie met koude voor stadsontwikkelingsprojecten in Amsterdam. In dit nieuwe concept koppelt WPW een lage temperatuur WarmteKoudeOpslag-systeem (WKO) aan hoge temperatuur stadswarmte. De combinatie biedt bewoners een duurzame en betrouwbare warmte- én koudelevering. Het is voor het eerst dat WPW dit concept toepast in Amsterdam.

stadswarmte

De projecten

De projecten liggen in Elzenhagen Zuid, Sluisbuurt en twee zijn er gesitueerd in Buiksloterham. In totaal worden bijna 4.000 woningen, diverse commerciële ruimten en enkele kantoren en horeca van 40 MWth warmte en 13,5 MWth koude voorzien.

Combinatie van WKO en stadswarmte

De combinatie van WKO en stadswarmte, ook wel hybride WKO genoemd, is vooral een uitkomst voor nieuwbouwprojecten. Deze worden sinds januari 2021 getoetst aan de BENG-normen waarin de eisen zijn opgenomen om zo duurzaam mogelijk te bouwen. Met hybride WKO zijn er geen extra warmtepompen in de woningen nodig. Het is een all-inoplossing die slim gebruikmaakt van de combinatie van twee duurzame technieken.

Altijd de temperatuur die past bij het moment

Het lagetemperatuursysteem van de warmte-/koudeopslag levert de koeling voor de warme dagen en een belangrijk deel van de ruimteverwarming op koudere dagen. Dit wordt aangevuld met robuuste warmtelevering vanuit het stadswarmtenet wanneer hogere temperaturen nodig zijn voor het veilig produceren van warm tapwater voor bijvoorbeeld de douche en extra ruimteverwarming op de echt koude dagen. Ook werkt het stadswarmtenet als back-up mocht het WKO-systeem niet functioneren. Daarmee blijven lokale (vaak op fossiele brandstof werkende en duurdere) installaties voor pieken en back-up van warmtecapaciteit achterwege. Dit combinatieconcept vraagt minder van de capaciteit van de netaansluiting voor elektriciteit vergeleken met traditionele stand-alone WKO-systemen. Dat helpt weer in het oplossen van het congestieprobleem op het elektriciteitsnet.

Hittestress voorkomen

Martin Buyck, COO Westpoort Warmte: “Naast duurzame warmtelevering zien wij een toenemende vraag naar koeling van woningen. Vanwege steeds hogere zomertemperaturen worden er strengere eisen gesteld aan de maximale binnentemperatuur van woningen. Met name in hoogbouw met appartementen kan door zomerse zoninval op de ramen hittestress optreden. Koeling is dan essentieel. Daarom investeren wij in slimme oplossingen, zoals het combineren van technieken zoals WKO en stadswarmte. Zo creëren we een duurzaam warmte- en koudesysteem met de robuustheid van stadswarmte.”

Bron: group.vattenfall.com/nl

 

Geef een reactie