Start aanleg groen gas booster. Primeur in Nederland

Deze week zijn landelijk gasnetbeheerder Gasunie Transport Services (Gasunie) en netbeheerder Enexis Netbeheer in de gemeente Midden-Drenthe gestart met de werkzaamheden van een primeur in Nederland: de groen gas booster. Dat is een compressor op de grens van het landelijke en regionale gasnetwerk, die het grote regionale aanbod van groen gas (Groen gas is biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Meer informatie over groen gas is te lezen op de website van Groen Gas Nederland.) met de landelijke vraag verbindt. De Groen gas Booster is een initiatief van Gasunie, Enexis Netbeheer en afvalverwerker Attero en wordt gebouwd nabij de groengasproductielocatie van Attero in Wijster (Drenthe). Naar verwachting kan de groen gas booster vanaf medio 2019 in gebruik worden genomen.

groen gas booster

Volgens het Klimaatakkoord is er in 2030 2 miljard kubieke meter groen gas nodig voor de duurzame verwarming van woningen en gebouwen. Afbeelding via Duurzaam Actueel 

Groen gas booster:

* Unieke installatie om grootschalige productie van duurzaam groen gas mogelijk te maken.

* Groen gas booster biedt ruimte aan nieuwe groengasaanbieders.

* Netbeheerders nemen gezamenlijk maatregelen om het gasnet geschikt te maken voor de toename van groen gas.

Maatregelen Nederlandse netbeheerders voor toename groen gas

Volgens het Klimaatakkoord is er in 2030 2 miljard kubieke meter groen gas nodig voor de duurzame verwarming van woningen en gebouwen. Dat is meer dan momenteel wordt geproduceerd. De Nederlandse gasnetbeheerders werken daarom samen om het invoeden van groen gas te stimuleren door het grootschalig transport van groen gas mogelijk te maken. De groen gas booster op de grens van het regionale netwerk van Enexis Netbeheer en het landelijke netwerk van Gasunie is een energiezuinige- en maatschappelijk voordelige manier om het gasnet geschikt te maken voor de toename van groen gas.

Extra productie groen gas door groen gas booster

Het potentieel van groengasproductie is aanzienlijk. Alleen al in het Enexis-verzorgingsgebied werd in 2017 50,3 miljoen kubieke meter groen gas geproduceerd. Groen gas wordt op veel plekken lokaal ingevoed, waar de druk lager is en het groen gas direct door omliggende huishoudens en industrieën wordt afgenomen. In de zomer is de lokale vraag naar gas echter beperkt, terwijl de productie van groen gas continu blijft.

Met de inzet van de groen gas booster zouden jaarlijks 17.000 huishoudens extra kunnen worden voorzien van groen gas. Dat is een gebied ter grootte van bijvoorbeeld Hoogeveen of Landgraaf.

Door in de zomermaanden met behulp van de groen gas booster groen gas te comprimeren naar hoge druk, kan het lokale overschot aan groen gas ingevoed worden in het landelijke gasnet. De landelijke vraag naar gas is namelijk wel het hele jaar door voldoende groot. Omdat de groen gas booster slechts het ‘overtollige’ groen gas hoeft te comprimeren, zorgt dit voor een compact en efficiënt systeem. Dit biedt bovendien ruimte aan nieuwe aanbieders om ook hun groen gas in het lokale net in te voeden.

groen gas booster 1

“Natuurlijk is groen gas voor veel duurzame doeleinden geschikt. Thuis koken wij al jaren op dit gas en verwarmen we onze woning er mee. Sinds 2011 rijden wij ook met ons bedrijf op groen gas (CNG). Enthousiast over deze mooie vorm van transitie”.  (Wim Sabel, initiatiefnemer en eigenaar Duurzaam Actueel.nl

100% groen gas

Om de werkzaamheden deze week veilig uit te kunnen voeren was het transport van aardgas vanuit het landelijk netwerk stopgezet. Normaal gesproken moet er dan een noodvoorziening worden aangebracht zodat het aardgas via een andere route van Gasunie naar het Enexis netwerk getransporteerd kan worden. Maar dat was in dit geval niet nodig omdat de afvalverwerker Attero voldoende groen gas (Groen gas is biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Meer informatie over groen gas is te lezen op de website van Groen Gas Nederland.) had geproduceerd om de 10.000 huishoudens in dit gebied van voldoende, volledig duurzaam groen gas te kunnen voorzien.

Groen gas

Groen gas wordt gemaakt door biogas geschikt te maken voor huishoudelijk gebruik. Groen gas wordt schoon geproduceerd, is hernieuwbaar en is daarmee de duurzame variant van aardgas. Het grootschalig kunnen produceren van groen gas is essentieel om de energietransitie een stap verder te brengen.

Bron: www.gasunie.nl

 

Geef een reactie