Stedin Gebiedsanalysetool helpt gemeenten bij optimale alternatieven voor aardgas

Stedin introduceert een nieuwe oplossing om gemeenten te ondersteunen bij de warmtetransitie: de Stedin Gebiedsanalysetool. Deze tool helpt bij de verduurzaming van buurten en specifiek met de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. De tool berekent het optimale alternatief om woningen in het Stedin- en Enduris-verzorgingsgebied zonder aardgas te verwarmen. Vorig jaar lanceerde Stedin het Openingsbod, een modellenstudie om het maatschappelijk beste alternatief voor aardgas aan te wijzen per buurt. Door op een logische wijze gebouwen aan elkaar te koppelen, kijkt de Gebiedsanalysetool over buurtgrenzen heen en helpt het gemeenten waar te starten met de warmtetransitie. Gemeenten krijgen zo extra ondersteuning om een gerichte warmteoplossing binnen buurten te kiezen.

Stedin

Foto via stedin.net

Duurzame alternatieven voor aardgas

De komende jaren gaat de gebouwde omgeving over op duurzame alternatieven voor aardgas. Gemeenten moeten daarom kiezen voor nieuwe warmtesystemen voor gebouwen. Door met zogenaamde intelligente gebouwclusters te rekenen maakt Stedin het voor gemeenten mogelijk om diep in de haarvaten van de gemeente te kijken en logische oplossingen te bieden. Deze intelligente clusters worden gevormd op basis van een bepaalde afstand tussen gebouwen, gebouwtypen die op elkaar lijken en het bouwjaar. Een flat vereist bijvoorbeeld een andere aanpak dan een villa. Nog niet eerder is op deze schaal gewerkt met clustering.

Uitkomsten Gebiedsanalysetool

Het Openingsbod in combinatie met de Gebiedsanalysetool geeft inzicht in welke mate de indeling van panden in een wijk gevolgen heeft voor de beste warmteoplossing. Ook krijgen gemeenten informatie over welke impact een andere gebiedsindeling heeft op de kosten, de energievraag, het verschuiven van de uitkomsten en de robuustheid, oftewel of starten met de warmteoplossing mogelijk is. Voor sommige buurten geeft de clusteraanpak meer duidelijkheid dan een buurtaanpak en wordt het daarmee robuuster. Op die manier maakt de tool verborgen kansen inzichtelijk.

Gerichtere aanpak in buurten Rotterdam

De gemiddelde buurt in het verzorgingsgebied van Stedin telt 900 woning-equivalenten, ofwel eenheden van de warmtevraag. “In Rotterdam zijn dat er 4400, wat een buurtaanpak in veel delen van de stad moeilijk uitvoerbaar maakt. Daarom werken wij met gebiedsaanpakken”, vertelt Jody de Graaf, manager energietransitie bij de gemeente Rotterdam. “In de Gebiedsanalysetool wordt de gemeente Rotterdam ingedeeld in 1300 gebouwclusters in plaats van in 41 buurten, zoals in het Openingsbod en in de Startanalyse van PBL. In Rotterdam staan in een buurt soms evenveel woningen als bij een kleine gemeente in totaal. Wij ontwikkelden een soortgelijk model, die wij nu kunnen toetsen aan de Gebiedsanalysetool. Deze informatie helpt ons om de gebiedsaanpak af te stemmen op de kenmerken van de buurten.”

Stedin en energietransitie

De uitdagingen van de energietransitie vragen om een andere rol van de netbeheerder: “Wij hebben als netbeheerder veel kennis van energienetten en de mogelijkheden daarvan en helpen gemeenten een stapje verder met de opgaven waar zij voor staan”, vertelt David Peters, CTO van Stedin. “Vorig jaar kwamen we met het Openingsbod, dat aantoont met welke buurten gemeenten kunnen starten. De Stedin Gebiedsanalyse Tool gaat een stap verder en is buurtoverstijgend. Gemeenten staan voor een flinke uitdaging, wij brengen graag onze kennis in om te bepalen welke stappen genomen kunnen worden richting de juiste warmteoplossing.”

Bron: Stedin.net

 

Geef een reactie