Laadplein voor e-trucks in Eerbeek

Laadplein voor e-trucks in Eerbeek

Schotpoort Transport Groep uit Eerbeek heeft elektrische vrachtwagens. Die opladen met eigen zonne-energie bleek een uitdaging. Dankzij hulp van onze logistiek makelaar komt er een semipubliek snellaadpunt. Met batterij, zodat de zonne-energie altijd beschikbaar is. Voor eigen en andere vrachtwagens.

Op weg naar een landelijk dekkend netwerk

Op weg naar een landelijk dekkend netwerk

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur vernieuwd. Het doel van de overeenkomst is het realiseren van een landelijk dekkend laadnetwerk voor alle typen elektrische modaliteiten door de uitbreiding en optimalisatie van het publiek toegankelijke en private laadnetwerk.

Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst

Tijdens de Nationale