Lidl tekent voor herstel biodiversiteit

Lidl tekent voor herstel biodiversiteit

Lidl wordt partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. ‘Biodiversiteit respecteren’ is een van de zes strategische pijlers waarop Lidl zich richt om een duurzame en gezonde leefstijl voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken. Het aangaan van nieuwe samenwerkingen maakt onderdeel