Onze bossen zijn van onschatbare waarde

Onze bossen zijn van onschatbare waarde

Bomen: in Nederland kennen we verschillende soorten beschermde natuurgebieden, zoals Natura 2000-gebieden, Nationale Parken en het Natuurnetwerk Nederland. Deze gebieden worden beschermd door verschillende regels en wetten.

 

· 21 Nationale Parken

In Nederland hebben we in totaal 21