Zonnepanelen op waterbassins

Zonnepanelen op waterbassins

De glastuinbouw wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Een manier om dat te bereiken is het plaatsen van zonnepanelen op waterbassins. Greenport West-Holland wil deze verduurzaming verder versnellen en heeft Stimular gevraagd om de tuinders in gemeente Voorne aan Zee

Maak herbruikbaar écht de norm

Maak herbruikbaar écht de norm

In april lanceerde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ‘minderwegwerpplastics.nl’: een website waarop alle nieuwe regels over wegwerpbekers en bakjes duidelijk zijn terug te vinden. Hier was behoefte aan, want de regels zijn complex en bevatten een aantal uitzonderingen. Het