Technasium-leerlingen ontwerpen vissenhotel voor Paterswoldsemeer

Ruim 200 tweedejaars Technasium-leerlingen van RSG De Borgen, het Praedinius Gymnasium en het Stadslyceum gaan tijdens hun eerste schooltrimester aan de slag voor waterschap Noorderzijlvest. Het waterschap daagt hen uit om een vissenhotel te ontwerpen voor in het Paterswoldsemeer. Het creëren van deze kunstmatige schuil- en paaiplaatsen voor vissen en kleine waterbeestjes is één van de Kaderrichtlijn Water-maatregelen (KRW) die vorig jaar samen met de omgeving is bedacht. De jonge ontwerpers trappen af met een locatiebezoek aan het Paterswoldsemeer, waar ze onder andere kennis maken met enkele toekomstige ‘hotelbewoners’.

vissenhotel

Leerlingen van het Praedinius Gymnasium maken tijdens locatiebezoek kennis met kleine waterbeestjes (macrofauna). Zij gaan tijdens hun eerste trimester voor het vak Onderzoek en Ontwerp een ‘vissenhotel’ ontwerpen waar vissen en kleine waterbeestjes kunnen schuilen en leven. Foto via noorderzijlvest.nl

Vooronderzoek op gebied van ecologie en omgeving

Bij de opdracht hoort goed vooronderzoek op het gebied van ecologie en van de omgeving. Daarnaast maken de leerlingen een plan om het vissenhotel bekendheid te geven en zichtbaar te maken bij de omgeving. Waar dienen die hotels voor en waarom legt het waterschap deze aan in het meer? Een vakjury van het waterschap beoordeelt de ontwerpen op haalbaarheid, duurzaamheid en originaliteit. En de beste ontwerpen worden daadwerkelijk uitgevoerd.

Vissenhotel

Het aanleggen van een vissenhotel is één van de maatregelen die het waterschap neemt om de (ecologische) waterkwaliteit van het meer te verbeteren volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW). Volgens deze richtlijnen heeft het meer te weinig schuil- en paaiplekken voor vissen en kleine waterbeestjes. Natuurvriendelijke oevers en -zones vormen prachtige leefgebieden voor deze waterbewoners en maken tevens het water schoon. Het waterschap legt hier zes hectare van aan. Maar niet meer dan zes om te voorkomen dat er te veel waterplanten gaan groeien en daardoor overlast ontstaat bij recreanten. Om te komen tot voldoende schuil- en paaiplaatsen voor vissen en waterbeestjes, bouwt het waterschap ook een aantal vissenbossen en vissenhotels. De hotels komen onder of nabij de steigers aan de oostzijde van het meer te liggen.

Jongeren en water

Noorderzijlvest zet al langere tijd in op educatie om het bewustzijn te vergroten bij jongeren. “Het gaat dan niet alleen om kennis. We willen graag dat waterthema’s betekenis krijgen en dat jongeren in staat zijn het op zichzelf en hun eigen leefomgeving te betrekken”, aldus dagelijks bestuurder Annette van Velde. “Daarnaast merken we dat jongeren vaak nog heel creatief denken. Waar wij nog wel eens vanuit obstakels denken, denken zij sneller vanuit kansen. Ik ben dan ook heel benieuwd naar de uiteindelijke ontwerpen”.

Technasia

Het Technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bètatechnisch onderwijs op havo en vwo, waarbij het vak Onderzoek & Ontwerp (O&O) centraal staat. Een opdrachtgever biedt de leerlingen actuele opdrachten en vraagstukken uit de praktijk aan. Waterschap Noorderzijlvest is afgelopen jaren vaak opdrachtgever geweest.

Meer informatie

> Watereducatie Leren over water
> Gebiedsprogramma Paterswoldsemeer paterswoldsemeer.noorderzijlvest.nl

Bron: noorderzijlvest.nl

 

 

Geef een reactie