Testen techniek voor de Waterfabriek Wilp van start

Waterschap Vallei en Veluwe start vandaag met het testen van de techniek voor de nieuwe Waterfabriek Wilp. Dit gebeurt in een proefopstelling op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Terwolde. De Waterfabriek Wilp wordt een alles in één zuivering die grondstoffen wint uit rioolwater en schoon water levert aan de Twellose beek. Met de waterfabriek zet het waterschap een belangrijke stap om in 2050 volledig circulair te zijn.

Waterfabriek Wilp

Foto via Waterschap Vallei en Veluwe

Waterfabriek Wilp testopstelling

Eind vorig jaar heeft het algemeen bestuur van het waterschap akkoord gegeven op het plan voor de Waterfabriek in Wilp (gemeente Voorst). De testopstelling op de RWZI Terwolde is een belangrijke eerste stap. In een speciale hal staan alle technische onderdelen in het ‘klein’ opgesteld. Deze technieken hebben zichzelf afzonderlijk al bewezen, maar de combinatie ervan is uniek. De pilot gaat er met name om of het ook achter elkaar geschakeld werkt. En of de ruimte ook klopt met de daadwerkelijke opstelling. Zo kunnen we in een vroegtijdig stadium kinderziektes eruit halen en met de resultaten het definitieve ontwerp van de waterfabriek maken. In deze animatie is te zien hoe de waterfabriek straks werkt.

Uniek concept

“Het is een uniek concept in de wereld van water zuiveren”, aldus heemraad Bert van Vreeswijk. “De Waterfabriek wordt een ‘alles in één zuivering’ waarbij alle grondstoffen die we mogelijk kunnen onttrekken, uit het rioolwater halen en circulair inzetten. Met moderne technieken scheiden we water en grondstoffen. De grondstoffen werken we op tot waardevolle producten. Dit draagt bij aan het realiseren van onze ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn.”

Samenwerking

De test op Terwolde wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV. Zij vormen samen met het Waterschap het bouwteam Dutch Water Refinery (DWR). Over zes maanden moet de pilot een ‘proof of concept’ opleveren. Waterschap Vallei en Veluwe werkt in dit project samen met de gemeente Voorst, de Provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook vindt samenwerking plaats met de bedrijven Attero en Schoneveld Breeding en de kennispartners Aquaminerals, STOWA en Wageningen University & Research (WUR).

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk. Volg persberichten en ander nieuws over Waterschap Vallei en Veluwe op www.twitter.com/valleienveluwe/

Bron: Waterschap Vallei en Veluwe

 

Geef een reactie