Uniek in Nederland: windmolens in bos

Nuon is gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van vier windmolens in het Robbenoordbos in de Wieringermeer. Dit is een bijzonder project: nog niet eerder in Nederland zijn windmolens in een bos geplaatst. De werkzaamheden zijn onderdeel van de aanleg van Windpark Wieringermeer. Een groot aantal van de bestaande windmolens in de polder maakt in 2018 plaats voor een nieuwe generatie turbines: groter, efficiënter en netjes in lijnen opgesteld. Nuon bouwt hier 82 windmolens. De investering past binnen Vattenfalls doelstelling om binnen één generatie fossielvrij te zijn.

windmolens

Voor het aanleggen van de vier windmolens zal ongeveer 3,5 hectare van in totaal 550 hectare bos worden gekapt, minder dan 1 procent van de totale oppervlakte. Ter compensatie plant Nuon ruim 20.000 nieuwe bomen aan in een gebied van 4 hectare. Foto via nuon.com 

20.000 nieuwe bomen

Het Robbenoordbos is onderdeel van Natuur Netwerk Nederland (NNN), dat natuurgebieden beter met elkaar en het omringende agrarisch gebied wil verbinden. Ingrijpen in het gebied mag alleen als het een maatschappelijk belang dient, de functie van het bos behouden blijft en natuurcompensatie plaatsvindt. Voor het aanleggen van de vier windmolens zal ongeveer 3,5 hectare van in totaal 550 hectare bos worden gekapt, minder dan 1 procent van de totale oppervlakte. Ter compensatie plant Nuon ruim 20.000 nieuwe bomen aan in een gebied van 4 hectare.

Minimale impact op natuur

Nuon werkt in deze fase van het project nauw samen met Staatsbosbeheer. “Als maatschappelijke organisatie en als partner van het Energieakkoord dragen we bij aan de transitie naar duurzame energie”, zegt Maarten Duinker, boswachter van het Robbenoordbos. “Om ervoor te zorgen dat het plaatsen van de vier windmolens een minimale impact op het bos heeft, voeren we nauw overleg met Nuon. Met verschillende maatregelen kunnen we de effecten op de natuur fors verminderen. Daarom heeft Staatsbosbeheer besloten grond beschikbaar te stellen voor dit windproject.”

Onafhankelijk onderzoek

Het maatschappelijke belang van een omvangrijk windproject als Wieringermeer is groot. Wat het voor de natuur betekent moet objectief en op feiten worden beoordeeld. Daarom is met een onafhankelijk ecologisch bureau gekeken naar de mogelijke effecten op ecologie bij bouw en exploitatie van het windpark. Er gelden strengen eisen vanuit de wetgeving. Zo mogen er geen effecten zijn op de ‘staat van instandhouding’ van soorten. De aannemer moet werken volgens een zogenoemd Ecologisch Werk Protocol. Dit beschrijft welke maatregelen de uitvoerder moet nemen om negatieve effecten op flora en fauna tijdens de werkzaamheden te voorkomen.

Vleermuizen en windmolens

In het Robbenoordbos leven veel vleermuizen. Voor het windproject is het vlieggedrag van vleermuissoorten uitgebreid gemonitord en is onderzocht wat de effecten zijn van de windturbines. Om vleermuizen te beschermen zijn de boomholtes van de te kappen bomen ongeschikt gemaakt als potentiële verblijfplaats: vooraf is geïnspecteerd of er in de holtes geen vleermuizen of andere dieren verblijven. Met het ophangen van vleermuiskasten zijn alternatieve verblijfplaatsen gecreëerd. Om te voorkomen dat vleermuizen slachtoffer worden van de draaiende turbines worden de molens stil gezet als de dieren het meest actief zijn: van mei tot eind oktober in droge nachten met weinig wind en temperaturen hoger dan 10 graden. Via een monitoringsprogramma van drie jaar zal bestudeerd worden of deze stilstandvoorziening voldoende is.

Ecologisch toezicht

Er is zorgvuldig in kaart gebracht wanneer de werkzaamheden kunnen starten. Zo is rekening gehouden met het broedseizoen van vogelsoorten, dat vanaf medio maart begint. Het gebied is ook onderzocht op de aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen van de boommarter, eekhoorn en andere grondgebonden zoogdieren. Op de plekken waar de windmolens komen te staan zijn geen beschermde planten aangetroffen. Mochten deze er tijdens de kap en bouw toch zijn, dan worden ze verplaatst.

Bron: www.nuon.com

 

2 Responses to Uniek in Nederland: windmolens in bos

  • In een artikel in de Telegraaf van vandaag, ‘welkom in windmolenwoud’, wordt gesproken over 15 locaties, die Staatsbosbeheer beschikbaar stelt voor windmolens. Weet u welke locaties?

  • Wees er maar trots op! Windenergie is een heillose weg naar een oplossing voor de klimaatperikelen. Komt de Veluwe toch nog aan de beurt? Gewoon wachten op kernenergie o.b.v. thorium.

Geef een antwoord

Duurzaam Actueel wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners: 

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2023 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign