Unieke samenwerking in Haarlem: 50% minder ritten bedrijfsafvalwagens

Bedrijfsafvalinzamelaars, Transport en Logistiek Nederland en de gemeente Haarlem starten een intentie-overeenkomst om bedrijfsafval in de stad door één inzamelaar op te laten halen. In juni wordt restafval en papier-karton ingezameld door één neutrale wagen. Nu rijden er nog wagens van meerdere afvalinzamelaars door de stad en dat zorgt voor veel verkeer. Door de proef, onder de naam Green Collecting Haarlem, neemt het aantal vervoersbewegingen fors af. Dit leidt direct tot een vermindering van de uitstoot van schadelijke emissies. Het plan is ook om de proef zo snel mogelijk te gaan uitvoeren met een elektrische wagen.

Haarlem

Waar gemeenten verantwoordelijk zijn het huishoudelijk afval op te laten halen, is de bedrijfsafvalmarkt geliberaliseerd. Foto: Heleen Sabel © 

Duurzamere oplossing

Waar gemeenten verantwoordelijk zijn het huishoudelijk afval op te laten halen, is de bedrijfsafvalmarkt geliberaliseerd. Bedrijven kunnen hun eigen bedrijfsafvalinzamelaar kiezen. Omdat bedrijven verplicht zijn steeds meer afval gescheiden aan te bieden, neemt het aantal verkeersbewegingen in de toekomst alleen maar toe. Voor de deelnemende partijen aan Green Collecting Haarlem reden genoeg om gezamenlijk aan een duurzamere oplossing te werken.

Geen wijziging in contractafspraken

Elk bedrijf in de binnenstad van Haarlem behoudt het contract met zijn eigen bedrijfsafvalinzamelaar, maar de daadwerkelijke inzameling bij de adressen wordt voortaan uitgevoerd met een ‘neutrale’ wagen. De proef start in juni. Bedrijven worden door hun eigen bedrijfsafvalinzamelaar tijdig op de hoogte gebracht.

Drie keer winst

Gemeente Haarlem heeft de Green Deal ZES ondertekend en staat bekend om een vooruitstrevend duurzaamheidsbeleid. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt het terugdringen van energieverbruik en het voorkomen van uitstoot van schadelijke emissies, zoals CO2, NOx en fijnstof met als doel ‘Haarlem klimaatneutraal’. Daar sluit het initiatief van Green Collecting Haarlem goed bij aan. Op woensdag 7 maart hebben de betrokken partijen een intentie-overeenkomst officieel ondertekend. De Haarlemse wethouder van duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema is blij met het initiatief. “We zijn de eerste gemeente in Nederland waar bedrijfsafvalinzamelaars samenwerken. Deze samenwerking zorgt voor minder wagens in de binnenstad, minder CO2-uitstoot en meer verkeersveiligheid. Dus drie keer winst voor de stad.”

Green Collecting Haarlem

Green Collecting Haarlem is ontstaan uit de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES) met als doel de uitstoot van schadelijke emissies drastisch terug te dringen. Green Collecting Haarlem is een unieke samenwerking tussen GP Groot, Renewi, Spaarnelanden, SUEZ, Transport en Logistiek Nederland en de gemeente Haarlem. Het is de eerste keer dat afvalinzamelaars, een gemeente en een brancheorganisatie op deze manier samenwerken. Het gaat om een proef van een half jaar, waarin als experiment de inzameling van restafval en papier-karton onder een ‘neutrale vlag’ wordt opgehaald. Het geeft een unieke mogelijkheid om gezamenlijk met ketenpartners duurzamere logistieke oplossingen te verkennen.

Bron: www.haarlem.nl

 

Geef een reactie