Utrechts initiatief GOUD werkt mee aan onderzoek naar ultradiepe aardwarmte als alternatief voor duurzame energie

Het Utrechtse initiatief GOUD (Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hogeschool Utrecht, Stichting Kantorenpark Rijnsweerd en ENGIE) wil bijdragen aan de opgave Nederland CO2 neutraal te maken. Voor de warmtevoorziening van gebouwen ziet GOUD aardwarmte als een mogelijke duurzame energiebron. Het verduurzamen van warmtevoorziening kan ongeveer 60kton CO2 reduceren én draagt bij aan de ambitie van regio Utrecht om in 2030 energieneutraal te zijn. Daarom werkt GOUD, samen met 5 andere consortia in heel Nederland, mee aan het onderzoeksprogramma Exploratie Werk Programma voor Ultradiepe Geothermie.

aardwarmte

Foto via engie-services.nl

Op weg naar energieneutraal

Om Nederland in 2050 klimaatneutraal te maken, zijn verschillende vormen van duurzame energie nodig. De Nederlandse overheid zet daarom onder andere in op het ontwikkelen van aardwarmte en stimuleert onderzoek naar de mogelijkheden van aardwarmte op verschillende diepten. Volgens Jan Brandts, teamleider Geothermische Business Development bij ENGIE en deelnemende partner in het GOUD consortium, kan aardwarmte een substantiële bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland. “Aardwarmte heeft een enorme potentiële impact op de duurzame energietransitie. Als ik daar niet in geloofde, zou ik er niet aan werken.”

Veiligheid boven alles

Het Werkprogramma Ultradiepe Geothermie, een onderdeel van Green Deal, UDG van het ministerie van Economische Zaken, dat uitgevoerd wordt door Energie Beheer Nederland (EBN), brengt de gelaagdheid van de Nederlandse bodem op verschillende locaties in kaart. Met seismisch onderzoek wordt gekeken of aardwarmte in een bepaald gebied gewonnen kan worden, hoe diep de aardwarmte zit en wat er zich nog meer in de bodem bevindt waar bij eventuele winning van aardwarmte rekening gehouden moet worden. De onderzoeksresultaten van het Werkprogramma geeft het consortium GOUD informatie of aardwarmte dieper dan 4 kilometer kansrijk is als energiebron voor dit gebied én of het veilig kan worden gewonnen. Projectdirecteur GOUD, Rob Mathlener; “Voordat we de grond ingaan, willen we weten dat dit de beste, maar zeker ook of het een veilige manier van energiewinning is. Daarnaast is het winnen van aardwarmte een kostbare investering. Iets wat je niet zomaar besluit te doen. De data die uit het onderzoek van EBN komen, geven ons informatie waarop we samen met andere geologische kennis en mogelijke risico’s, een besluit kunnen nemen om een volgende stap te nemen. Want alleen als het veilig, betaalbaar en verantwoord mogelijk is, gaan we verder met voorbereidingen. Daarom is het onderzoek van EBN en Ministerie van Economische Zaken voor ons zeer nuttig en werken we hieraan mee”.

Wat is aardwarmte?

Aardwarmte, of geothermie, is warmte dat lokaal uit de ondergrond kan worden gewonnen voor het verwarmen van huizen, (flat)gebouwen, kassen en voor procesindustrie. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het wordt. Iedere kilometer dieper wordt het ongeveer 30 ˚C warmer. Als het warme water is opgepompt, wordt de warmte eruit gehaald. Vervolgens wordt het afgekoelde water teruggepompt in dezelfde aardlaag zodat het in balans blijft. Meer informatie over de aardwarmte en de werking ervan is te vinden op de website www.hoewerktaardwarmte.nl

Bron: www.engie-services.nl

 

Geef een reactie