Veel voordelen nieuwe betonning Waddenzee

Voordelen: dit watersportseizoen (2021) legt Rijkswaterstaat volledige kunststofbetonning neer in de Waddenzee voor de recreatievaart. De afgelopen jaren is het gebruik van houten ‘prikken’ al stapsgewijs afgebouwd. De nieuwe manier van betonning biedt veel voordelen op het gebied van duurzaamheid, kosten en veiligheid.

voordelen

 ‘Duurzaamheid en hout lijken bij elkaar te horen, maar vanuit kosten, veiligheid en arbeidsintensiteit ligt dat toch wat genuanceerder’  Foto via rijkswaterstaat.nl 

Voordelen nieuwe betonning Waddenzee

Het gaat om de vaarwegmarkeringen voor kleine geulen zoals het Fransche gaatje, de Vlakte van Kerken, de aanloop naar Waddenhaven Schiermonnikoog en het geultje naar Noordpolderzijl.

Duurzaam, veilig, minder kosten

De kunststofbetonning heeft veel voordelen. Zo is de levensduur van de tonnen veel langer. Bovendien blijven ze beter op hun plek liggen. Dat is niet alleen veiliger, er hoeft ook minder gevaren te worden voor onderhoud. Dat scheelt in uitstoot. Daarnaast kost het plaatsen en onderhouden veel minder manuren.

Veel voordelen kunststofbetonning

Rijkswaterstaat weet dat de houten prikken door sommige Wadliefhebbers gemist zullen worden. ‘Duurzaamheid en hout lijken bij elkaar te horen, maar vanuit kosten, veiligheid en arbeidsintensiteit ligt dat toch wat genuanceerder’, vertelt nautisch adviseur Johan Penninga van Rijkswaterstaat.

‘De Waddenzee jast er soms wel 3 of 4 prikken per kalenderjaar doorheen en dat slechts voor 1 plek. Het plaatsen van een houten prik is handwerk en zeer arbeidsintensief. En elke keer wordt er brandstof verstookt om ze weer terug te plaatsen. Een kunststof ton behoeft geen schilderwerk of antiroest en is arbo-vriendelijk. De levensduur is gemiddeld 15 jaar. Daarna worden ze gerecycled.’

Veiligheid

De duurzame betonning verbetert ook de veiligheid op het Wad, weet Rijkswaterstaat. ‘We zien toch strandingen en vastgelopen scheepjes op wadplaten, omdat er een paar prikken zijn verdwenen na een zomerstorm. Ook breekt een houten prik af wanneer het wordt aangevaren door een jacht of vissersscheepje. Dat soort ongemakken heb je nu veel minder en daar doen we veel mensen een plezier mee.’

voordelen 1

De duurzame betonning verbetert ook de veiligheid op het Wad, weet Rijkswaterstaat.  Foto via rijkswaterstaat.nl 

Houten prik

De houten prik zal niet helemaal van het Wad verdwijnen. Zo zullen jachthavens aan de Waddenzee er bijvoorbeeld nog weleens gebruik van maken, om de laatste meters vanuit de vaargeul naar de ligplaatsen goed aan te geven.

Vervangen

Rijkswaterstaat is inmiddels begonnen de betonning op het Wad voor het nieuwe watersportseizoen neer te leggen. De verwachting is dat de werkzaamheden nog voor het Paasweekend zijn afgerond.

Bron: rijkswaterstaat.nl

 

Geef een reactie