VoltH2 tekent samenwerkingsovereenkomst met North Sea Port voor ontwikkeling groene waterstoffabriek

VoltH2 bereidt de bouw van een groene waterstoffabriek in North Sea Port voor. Het tekende daartoe een samenwerkingsovereenkomst om die in Vlissingen te realiseren. VoltH2 B.V. heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend ter voorbereiding van een langetermijnconcessiecontract met North Sea Port voor een industrieel perceel van 27.950 m2 in Vlissingen. Het bedrijf is gestart met de planning en ontwikkeling van de bouw van een groene waterstoffabriek met opslag-, tank- en distributiemogelijkheden. De overeenkomst voorziet ook de mogelijke realisatie van een pijpleiding naar een tankerafnamepunt.

VoltH2

Artist Impression VoltH2, via northseaport.com 

Uitbreidbaar tot vier maal grotere productie

VoltH2 voorziet de bouw van een 25 MW elektrolyse-eenheid en gebruikt hierbij bewezen commercieel beschikbare technologie. De fabriek zal jaarlijks tot 3,6 miljoen kg (3.600 ton) groene waterstof produceren Via de integratie van opslag van waterstof kunnen lokale tankstations ook bevoorraad worden en draagt de centrale zo bij tot de verduurzaming van North Sea Port. De groene waterstoffabriek zal door haar design ook uitbreidbaar zijn tot 100 MW met een potentiële productie van 14,4 miljoen kg (14.400 ton) groene waterstof per jaar.

De locatie is toegankelijk via de weg, het spoor en de waterwegen voor de levering en distributie van groene waterstof in de ruimere omgeving of naar het gasnetwerk. De investering voor de eerste fase is begroot op 35 miljoen euro, de jaren daarna loopt die op tot meer dan 100 miljoen euro.

De locatie bevindt zich in Vlissingen strategisch naast de bestaande Sloe-gascentrale en dicht bij andere belangrijke industriële bedrijven die in de toekomst ook groene waterstof zullen gaan gebruiken naast grijze en blauwe waterstof. VoltH2 onderzoekt ook de haalbaarheid van een vrachtwagentransportpunt uitsluitend voor het gebruik van waterstof.

Groenewaterstofhub

“De idee van het gebruik van beschikbare commerciële groene waterstof is één van de sleutels in de wereldwijde energietransitie om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken en wordt nu snel een economische realiteit. De COVID-19 crisis brengt de focus naar een CO2-vrije economie nu we zien hoe snel de natuur positief reageert op de vertraging van de economische activiteit”, aldus André Jurres. Nederland heeft klimaatdoelstellingen op middellange en lange termijn, met inbegrip van groene waterstof, om zo de CO2-voetafdruk te verlagen met 49% tegen 2030 en met 95% tegen 2050.

North Sea Port, Energy Port

Daan Schalck, CEO North Sea Port: “Deze investering van VoltH2 in een groene waterstoffabriek sluit aan bij de energietransitie waar North Sea Port met heel wat partners op inzet. De haven kan zich hiermee eveneens verder ontwikkelen als Energy Port. De centrale maakt het ook mogelijk om North Sea Port verder uit te bouwen als multimodale haven door het transport van waterstof via de weg, het spoor en over het water.”

“VoltH2 heeft reeds gesprekken met partijen over de levering van groene stroom naar de site, met inbegrip van afnamecontracten op lange termijn. Andere potentiële partners die groene waterstof voorzien in hun toekomstige behoeften zijn steeds welkom”, aldus Andre Jurres.

Over VoltH2

VoltH2 is een privaat bedrijf met hoofdzetel in Nederland en opgericht door André Jurres via zijn holding Volt Energy B.V. André Jurres heeft sinds het begin van de liberalisering van de energiemarkt bedrijven opgericht en uitgebouwd zoals Essent Belgium, NPG Energy en Volt Energy. VoltH2 focust op de ontwikkeling en uitbating van projecten rond groene waterstofinfrastructuur in Noordwest-Europa.

Bron: northseaport.com

 

Geef een reactie