Wocozon en PDENH realiseren succesvolle herfinanciering van Wocozon Noord-Holland

Per 15 oktober 2018 heeft Wocozon, conform doelstelling, de eerder verkregen financiering voor de opstartfase terugbetaald. Hierdoor zet Wocozon een volgende stap in haar ontwikkeling en wordt de verdere uitrol van zonne-energie binnen de provincie Noord-Holland middels een grootschalige financieringsfaciliteit doorgezet.

Gezamelijke inzet Wocozon en PDENH

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) en Wocozon hebben zich gezamenlijk ingezet om zonne-energie toegankelijk te maken voor de huurders van sociale huurwoningen in de provincie. Wocozon heeft hierbij haar kennis en expertise ingebracht en PDENH heeft – tezamen met de succesvolle crowdfundingactie van Oneplanetcrowd – voor initiële financiering gezorgd. Deze kapitaalinjectie vond plaats in 2016 en door de nu bereikte schaalgrootte is een opvolgende financiering mogelijk geworden. Daarmee komt de door PDENH verstrekte financiering, inclusief rendement, terug in het fonds waar deze middelen opnieuw beschikbaar komen voor de financiering van bedrijven en projecten op het gebied van duurzaamheid.

Wocozon 1 PDENH persbericht

Afbeelding via Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland

Over Wocozon

Wocozon is een landelijk werkende Stichting zonder winstoogmerk die bestaande woningen duurzamer maakt. Zij heeft als maatschappelijk doel om de bewoners van sociale huurwoningen op een optimale manier te laten profiteren van zonne-energie. Daarvoor biedt het bedrijf woningcorporaties een compleet pakket aan, door zonnestroominstallaties te ontwikkelen, beheren, plaatsen én financieren.

Voor de financiering heeft Wocozon in diverse provincies een aantal lokale fondsen (waaronder PDENH) bereidt gevonden om hen, vooruitlopend op het aantrekken van een omvangrijkere financiering, financieel te ondersteunen. Dankzij het Participatiefonds Duurzame Economie Noord Holland kon Wocozon reeds een vloeiende start maken met het realiseren van zonnepanelen op ruim 1.000 sociale huurwoningen in de provincie Noord-Holland.

Over PDENH

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland is een investeringsfonds voor gevestigde en startende bedrijven en projecten, die zich richten op energietransitie, duurzame mobiliteit en circulaire economie en die daarmee bijdragen aan de duurzame economie in Noord-Holland. Ook andere duurzame innovaties kunnen in aanmerking komen voor een investering. Het fonds is opgericht en gefinancierd door de Provincie Noord-Holland en wordt beheerd door KplusV en StartGreen Capital.

Bron: Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland

 

Geef een reactie