Zonne-energie op de Elfstedentocht-finish

Bouw zonnepark Blitsaerd in Leeuwarden gestart

Een moderne, nieuwe wijk, gelegen aan de finish van de Elfstedentocht, die voorzien wordt van groene stroom uit het naastgelegen zonnepanelenveld: hét toonbeeld van de Friese, duurzame toekomst. In opdracht van Blitsaerd Solar is GroenLeven onlangs  gestart met de realisatie van het zonnepark gelegen bij de wijk Blitsaerd. Dit park zal een significante bijdrage leveren aan de verduurzaming van Leeuwarden. De 14.500 panelen zullen 1 .600 huishoudens voorzien van groene stroom. Daarnaast betekent de komst van het zonnepark een reductie van 2.400 ton CO2 per jaar.

Elfstedentocht

De opkomst van duurzaam verantwoorde ontwikkelingen in de woningbouw is onomkeerbaar.  Foto via Blitsaerd Solar

Voldoende stroom opwekken voor hele woonwijken

Blitsaerd Solar is een dochter van Wind Solar BV die op meerdere plekken initiatieven heeft ontplooid voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van relatief kleinschalige zonnebronnen. Blitsaerd Solar: “De opkomst van duurzaam verantwoorde ontwikkelingen in de woningbouw is onomkeerbaar. Nieuwe woningbouw ontwikkelingen zullen nieuwe installaties vergen. All electric systemen voor verwarmen, koelen en ventileren. Dit leidt onmiskenbaar tot een fors hoger elektriciteitsverbruik, wat natuurlijk op verantwoorde wijze opgewekt moet worden. Vaak is het verbruik zo hoog dat het op het eigen dak niet geheel op te wekken is. Om die reden worden zonneparken aangelegd die voldoende stroom opwekken voor hele woonwijken.”

Ontworpen met oog voor het landschap

Het zonnepark wordt aangelegd op het terrein naast het Natura 2000 gebied De Groote Wielen. Na een uitgebreide ecologische studie is gebleken dat de komst van het zonnepark geen negatief effect zal hebben op de flora en fauna van het naastgelegen natuurgebied. Door speciale vegetatie aan te brengen bij het zonnepark wordt de biodiversiteit in het gebied gestimuleerd.

Daarnaast is er met het ontwerp zo rekening gehouden dat het zonnepark past in het landschap. Zo zorgen de strakke, rechte lijnen van het zonnepark voor een rustig ogende toevoeging aan het landschap. Verder zal er om het zonnepark een groene zone aangelegd worden met aanzienlijke rietkragen en een gevarieerde lage begroeiing om het zicht van de aanwonenden op het zonnepark te beperken.

Goed voor de omgeving

Momenteel wordt er gewerkt aan een participatiemodel waarmee bewoners van Blitsaerd kunnen participeren in het zonnepark. Belangstellenden voor deelname in het park kunnen zich hier aanmelden om meegenomen te worden in de ontwikkelingen die hieromtrent spelen.

Er is maximaal ingezet op het stimuleren van de lokale werkgelegenheid. Zo realiseert GroenLeven samen met Mannen van Staal uit Leeuwarden de onderconstructie van het zonnepark, waar later zonnepanelen op gemonteerd zullen worden. Jelle Bijlsma BV uit Gytsjerk maakt op zijn beurt het terrein bouwrijp. Zo is de komst van het zonnepark goed voor de omgeving op verschillende niveaus. Naar verwachting zal de bouw van het zonnepark in september afgerond zijn.

Elfstedentocht

De locatie van de moderne wijk en het zonnepark is bijzonder; deze is gelegen aan de finish van de Elfstedentocht. Door te investeren in duurzame energie wordt er gewerkt aan een duurzamere wereld en wordt er een vuist gebald tegen de klimaatverandering. Als we weer een Elfstedentocht willen kunnen rijden, zullen we met behulp van schone energie de klimaatverandering moeten bestrijden. Met de komst van dit zonnepark wordt hier een goede stap in gezet en kunnen we op den duur dat felbegeerde kruisje op de ijzers ophalen bij het toonbeeld van de Friese, duurzame toekomst gelegen in Blitsaerd.

Bron: GroenLeven.nl

 

One Response to Zonne-energie op de Elfstedentocht-finish

  • een Zonnepark bij de wijk met natuur recreatie educatie en productie. een Energiewijk zonder gas met Energiehuizen met BIPV Zonnedaken, Inductiekoken, Warmtepompschoorstenen.
    Laadpalen en EV. er kan ook een laadstation bij het zonnepark komen. mooie combinatie.

Geef een reactie