Zonnepanelen op waterbassins

De glastuinbouw wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Een manier om dat te bereiken is het plaatsen van zonnepanelen op waterbassins. Greenport West-Holland wil deze verduurzaming verder versnellen en heeft Stimular gevraagd om de tuinders in gemeente Voorne aan Zee hierbij te ondersteunen.

waterbassins

Waterbassin met ruimte voor zonnepanelen bij een tuinder in de gemeente Voorne aan Zee. Foto: Stimular / Stefan Romijn

Voordelen van zon op waterbassins

Zonnepanelen op waterbassins leveren economisch rendement, dragen bij aan een klimaatneutrale energievoorziening en een effici├źnter ruimtegebruik. Bovendien blijft het water in de bassins koeler en vermindert de algengroei. De verwachting is dat 40% van de waterbassins in de regio Rotterdam-Den Haag geschikt is. Hiermee kunnen tuinders in 2030 in totaal 89 GWh aan regionale duurzame elektriciteit opwekken.

Resultaten pilot

In 2022 is Greenport West-Holland een pilotproject gestart samen met RES Rotterdam-Den Haag en Energie Samen Zuid-Holland naar zon op waterbassins. Hierbij is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Uit de pilot blijkt dat de terugverdientijd voor de systemen tussen de 2 tot 10 jaar bedraagt, afhankelijk van de situatie: verschillen worden vooral bepaald door de afstand van het bassin tot de netaansluiting en door de wijze van financiering. Daarnaast moet het waterbassin voldoende omvang hebben, bij voorkeur 2.000 m2 of meer. Uit de studie is verder naar voren gekomen dat voor Zon op waterbassins een vergunningsvrijstelling (voor de omgevingsvergunning) mogelijk is. Sommige gemeenten maken dit mogelijk als de stroom voor eigen gebruik is.

Door: Stefan Romijn, adviseur Stichting Stimular. (0102382827)

Bron: stimular.nl

Stichting Stimular werkplaats voor duurzaam ondernemen

 

Geef een reactie