Maak herbruikbaar écht de norm

Maak herbruikbaar écht de norm

In april lanceerde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ‘minderwegwerpplastics.nl’: een website waarop alle nieuwe regels over wegwerpbekers en bakjes duidelijk zijn terug te vinden. Hier was behoefte aan, want de regels zijn complex en bevatten een aantal uitzonderingen. Het

Continu verbeteren, in de juiste flow

Continu verbeteren, in de juiste flow

Veel bedrijven willen hun productieprocessen verbeteren door deze slimmer in te richten met meer structuur. Echter vanuit een hiërarchische top-down aanpak zorgt dit vaak voor onlogische keuzes en ontevreden medewerkers. Een innovatieve aanpak met een nieuwe manier van samenwerken die