Aanbesteding Nederlands paviljoen Dubai EXPO 2020 van start

De Europese aanbesteding voor het Nederlandse paviljoen tijdens de wereldtentoonstelling Dubai EXPO 2020 is officieel gestart. Het aanbestedingsdocument is op 15 juni 2018 op Tenderned gepubliceerd. Hierin worden marktpartijen gevraagd met voorstellen te komen voor het paviljoen, de belevenis binnen en de omgeving buiten. Uiteraard moeten deze elementen één geheel vormen. Het gaat zowel om het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de afbouw van het paviljoen. Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten.

Dubai EXPO 2020

Duurzaamheidsdistrict van de Dubai Expo waar het Nederlandse paviljoen komt (schets). Beeld: ©Dubai Expo 2020. Afbeelding via rijksoverheid.nl

Dubai EXPO 2020 en Nederland

De Nederlandse deelname aan de Dubai EXPO 2020 biedt een kans om te laten zien wat ons land in huis heeft aan innovatieve en duurzame oplossingen op het gebied van water, energie en voedsel, en vooral de verbinding daartussen. Door de samenwerking tussen Nederland en de Golf op deze thema’s te verstevigen, wordt ook de basis versterkt voor verdere samenwerking op andere gebieden.

Hoogtepunt

Onder de noemer ‘Dutch Dubai: Dutch connection in the Gulf’ is door het ministerie van Buitenlandse Zaken een meerjarige campagne opgezet, toewerkend naar de Dubai EXPO 2020. In de aanloop naar en tijdens deze expo wordt er samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden een breed scala aan activiteiten georganiseerd. Rode draad is de focus op water, energie en voedsel. Het Nederlandse paviljoen dat voor de Dubai EXPO 2020 moet worden gebouwd, vormt daarbij een hoogtepunt. Het paviljoen biedt dagjesmensen een unieke belevenis maar is ook een platform waar het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden bij elkaar worden gebracht.

Aanbestedingsdocument

Het aanbestedingsdocument is terug te vinden op Tenderned. Hierin wordt beschreven wat er gevraagd wordt aan de markt. Het geeft weer wat de doelstellingen zijn, aan welke eisen het paviljoen, de omgeving buiten en de beleving binnen moet voldoen. En op welke manier dat wordt beoordeeld. De aanbesteding wordt begeleid door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De deadline voor het inleveren van een inschrijving is 3 september 2018, 12.00 uur.

Bron: www.rijksoverheid.nl

 

Geef een reactie