Armoede bestrijden op een duurzame manier: zo doet Lendahand dat

Wereldwijd leeft ongeveer 10% van de wereldpopulatie in extreme armoede. Dat wil zeggen dat er zo’n 734 miljoen mensen leven van minder dan €1,66 per dag. Hoewel dit al een enorme stap vooruit is ten opzichte van de 1.9 miljard mensen die in 1990 onder de armoedegrens leefden, zijn we nog lang niet waar we willen zijn.

armoede

Een van de grootste redenen dat ontwikkelingslanden zo veel moeite hebben met het doorbreken van de armoedegrens is het gebrek aan financieringsmogelijkheden die bedrijven nodig hebben om te kunnen groeien, nieuwe banen te creëren en zo hun lokale economie te stimuleren. Ze zitten vast in een vicieuze cirkel.

Dit is waar Lendahand het verhaal inkomt. Lendahand is een impact crowdfunding platform voor MKB in ontwikkelingslanden en heeft het haar missie gemaakt om op wereldwijde schaal armoede te bestrijden door het aanbieden van betaalbare leningen voor deze hardwerkende ondernemers. Sociale en economische impact maken staat daarbij op nummer één. Sociaal Bewuste en duurzame investeerders in Nederland en de rest van Europa kunnen op deze manier investeren in een zelfgekozen project waar ze achter staan – of het project nu gaat om winkeluitbreiding, clean cooking faciliteiten of aanleg van zonne-energiepanelen – en tegelijk een gezond rendement per jaar op behalen.

Alle kleine beetjes helpen. Dat is wat Lendahand zich goed realiseert en waar het allemaal ooit begonnen is. Waar een individu op het eerste oog misschien maar beperkte impact kan hebben, heeft de kracht van crowdfunding er met al deze individuele investeringen voor gezorgd dat er inmiddels al €80 miljoen aan investeringen naar ontwikkelingslanden zijn gegaan. Met dit geld zijn er al bijna 8.000 banen gecreëerd, 300.000 ton CO2 gereduceerd en 70.000 zonne-energiesystemen geïnstalleerd.

Investeren via Lendahand kan al vanaf 50 euro en men hanteert nooit fee of andere kosten.
Meer weten over Lendahand? Ga naar www.lendahand.com

 

Geef een reactie