CO2-uitstoot NPRC-vloot 28% lager dan gedacht

Europese binnenvaartcoöperatie NPRC, bestaande uit 140 binnenvaartondernemers, heeft samen met de Topsector Logistiek en 15 leden (uit verschillende scheepsklassen) een pilot uitgevoerd naar het inzichtelijk maken van uitstootgegevens van binnenvaartschepen. Uit het onderzoek blijkt dat de tot nu toe gehanteerde kengetallen voor de binnenvaart niet representatief zijn voor de NPRC-vloot; de gemeten CO2-uitstoot is tot ‘maar liefst’ 28% lager.

CO2-uitstoot

Snijvlak van duurzaamheid en digitalisering

Margriet Geluk, Supply Chain Engineer bij NPRC, vertelt enthousiast over het project: “CO2-monitoring speelt zich af op het snijvlak van duurzaamheid en digitalisering. Omdat dit speerpunten zijn binnen de NPRC-strategie gaan dit soort projecten ons nauw aan het hart. De afgelopen jaren heeft de binnenvaart veelvuldig bewezen een reductie in CO2-uitstoot te kunnen realiseren. De uitkomsten van de pilot bevestigen de goede milieuprestaties van de binnenvaart en gaf aanleiding tot een vervolgtraject met de Topsector.”

Een complexe puzzel

De Topsector Logistiek is één van de negen topsectoren die door het kabinet en bedrijfsleven in het leven is geroepen. Zij heeft zich tot doel gesteld om goederenstromen duurzaam in te richten en de CO2-uitstoot binnen ketens inzichtelijk te maken. De Topsector kijkt naar alle stappen in de keten, zoals opslag, overslag en last-mile logistiek. De pilot in de binnenvaart dekt natuurlijk slechts een klein gedeelte van de hele logistieke keten.

Er zijn natuurlijk vele factoren van invloed op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Hier komt digitalisering om de hoek kijken. Door het combineren van diverse databronnen ontstaat een beter beeld. Binnen het project worden bijvoorbeeld gegevens over de stroomrichting meegenomen. Je kunt je voorstellen dat een sterkere stroming van invloed is op het brandstofverbruik.

CO2-monitoring en carbon footprinting

Zo hoopt de Topsector te komen tot een betrouwbare en volledige benchmark binnen de sector. Herman Wagter, Program Manager Topsector Logistiek, legt uit: “Uiteindelijk is het doel dat je straks bij de aanschaf van een product in de supermarkt de hoeveelheid CO2 kan terugvinden die uitgestoten is bij de productie en tijdens het transport. Wat is er vervoerd en hoeveel brandstof is daarbij verbruikt? In de berekening wordt op gestandaardiseerde en gecertificeerde manier de uitstoot van de brandstof toegewezen aan elk transport. Dat laat haarfijn zien hoe effectief de binnenvaart is en wat het effect van gedane investeringen is.”

CO2-uitstoot accountable maken

Met de CO2-monitoring in de binnenvaart ontstaat meer inzicht in de milieuprestaties van deze modaliteit. Het project geeft inzicht en vergemakkelijkt de verbijzondering van uitstoot per transport. Verladers vragen steeds vaker om inzicht in uitstootgegevens voor hun eigen CO2-boekhouding. Door te kunnen benchmarken tussen verschillende binnenvaartschepen en operators kunnen snel verbeterpunten worden gedefinieerd en geïmplementeerd. Dat past binnen de ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen die binnen Europa zijn opgesteld (Fit for 55).

Vervolgstappen

Momenteel werkt NPRC aan een vervolgproject om de CO2-gegevens nog nauwkeuriger te kunnen bepalen. “Juist door deze samenwerking met Topsector Logistiek hoopt NPRC bij te dragen aan de ontwikkeling van een standaard voor CO2-monitoring in de binnenvaart. De gegevens worden onderdeel van iBarge, een app waarmee binnenvaartondernemers en bevrachters gemakkelijk informatie over transporten kunnen uitwisselen. Dit betekent dat alle stakeholders inzicht krijgen in de CO2-uitstoot per transport. Met de deelname aan dit project steekt NPRC haar nek uit en ontwikkelen wij samen een standaard die een oplossing biedt voor de hele binnenvaartsector van droge bulkschepen tot tankers,” besluit Margriet.

(Margriet Geluk, Supply Chain Engineer NPRC)

Bron: nprc.eu

 

2 Responses to CO2-uitstoot NPRC-vloot 28% lager dan gedacht

  • Vervang dieselmotoren door elektrische motoren en Batterijwisselcontainers. goedkoper, schoner. en het systeem is er al.

  • Grote bedrijven willen alleen nog Elektrische Leaseauto’s. gezonder, minder kosten. dat kan ook in de Binnenvaart met alleen nog elektrische schepen. gezonder, minder kosten.

Geef een antwoord

Duurzaam Actueel wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners: 

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2022 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign