Congres 16 april De gemeentelijke energietransitie – samen aan de slag

Congres: De gemeentelijke energietransitie – samen aan de slag

16 april, Amsterdam

De gemeentelijke energietransitie 2De komende jaren staan in het teken van de energietransitie. Of een gemeente nu de ambitie heeft om in 2030, 2040 of 2050 CO2-neutraal te zijn, er moet veel gebeuren. Het staat vast dat we dit niet alleen kunnen, maar dat er veel partijen betrokken zijn, zowel overheden als marktpartijen.
De gemeente is een belangrijke sleutelspeler. Het van de grond krijgen van deze ingrijpende transitie levert veel vragen op. Wat is de concrete impact van wethouders, hoe pak je duurzame energievormen aan en hoe realiseren we het warmteplan? Deze en nog meer relevante onderwerpen zullen aan bod komen tijdens dit congres. Met alle opgedane inzichten, tips en inspiratie kunt u direct de slag!

• Alle stakeholders aan het woord
• Best practices
• Concrete tips en tricks
• Speciale aandacht voor de RES

Verschillende inspirerende sprekers komen aan het woord. Zo is Marijke Vos (staatsraad) dagvoorzitter en Vera Pieterman (plv. directeur Energie en Omgeving, ministerie Economische Zaken en Klimaat) vertelt over het belang van samenwerking op alle fronten voor het op gang krijgen van de energietransitie, en hoe het Rijk dit kan faciliteren.
Verschillende wethouders met een concrete aanpak, zoals Liesbeth van Tongeren (Den Haag) en Marieke Doorninck (Amsterdam) vertellen over hun resultaten. Wat kunnen we van elkaar leren? Maarten Hajer (faculteitshoogleraar Urban Futures aan de UU) sluit de dag af, met een blik op de toekomst.

Inschrijven of het volledige programma bekijken? Dat kan hier

De gemeentelijke energietransitie

 

Geef een reactie