De toekomst van duurzaam verpakken in zeventien brancheplannen

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) maakt vandaag een nieuwe serie Brancheplannen Duurzaam Verpakken openbaar. In de brancheplannen staan concrete doelstellingen en maatregelen om verpakkingen te verduurzamen, bijvoorbeeld door de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te reduceren en door kunststof verpakkingen volledig recyclebaar en herbruikbaar te maken. “De nieuwe brancheplannen maken duidelijk hoe de nabije toekomst van duurzaam verpakken eruitziet”, zegt KIDV-directeur Chris Bruijnes bij de publicatie van de plannen. “De opdracht aan bedrijven is nu om de branche-brede ambities in de komende jaren waar te maken. Dat is een grote uitdaging, maar ook een uitdaging met perspectief. De brancheplannen maken duidelijk dat er veel mogelijkheden liggen om de verpakkingsketen verder te verduurzamen.

Duurzaam Verpakken

Adviezen

In de afgelopen periode heeft het College van Onafhankelijke Experts van het KIDV zeventien brancheplannen op verschillende duurzaamheidsaspecten beoordeeld én de brancheorganisaties geadviseerd hoe doelstellingen en maatregelen ambitieuzer en concreter konden worden gemaakt. De adviezen dienden om de branches en hun leden verder te helpen bij het opstellen van de plannen. De brancheorganisaties hebben deze adviezen verwerkt in de eindversie van hun verduurzamingsplan en deze zijn nu definitief vastgesteld. De plannen worden vandaag samen met de eindbeoordelingen van het College van Onafhankelijke Experts gepubliceerd op de website van het KIDV.

Duurzaam verpakken: reductie, recycling en hergebruik

Het KIDV verwacht dat de brancheplannen in de praktijk bijdragen aan de realisatie van reductie, recycling en hergebruik van grondstoffen en verpakkingsmaterialen. Er wordt stevig ingezet op terugdringing van het gebruik van plastics, bijvoorbeeld door innovatie en toepassing van substituten, én op toepassing van meer gerecycled content in nieuwe producten. De toepassing van FSC/PEFC-gecertificeerd papier en karton gaat met de nieuwe brancheplannen richting de honderd procent.

Bewuster gebruik, betere afstemming en hogere recyclepercentages

KIDV-directeur Bruijnes: “In het algemeen stellen we vast dat bedrijven betere afwegingen maken voordat ze hun keuze uit alle verpakkingsmogelijkheden bepalen. Ze maken bewuster gebruik van verpakkingsmateriaal. Ze denken goed na over de betere afstemming van de materiaalkeuze op recycling van producten, wat tot hogere recyclepercentages zal leiden. Ook design for recycling wint steeds meer terrein. Zeker bij de koplopers in de verschillende branches tellen duurzaamheidsaspecten inmiddels net zo zwaar mee bij de ontwikkeling van nieuwe product-verpakkingscombinaties als marketing- en sales.… Lees verder

Lees verder op bron: www.kidv.nl

Klik hier voor de Brancheplannen Duurzaam Verpakken.

 

One Response to De toekomst van duurzaam verpakken in zeventien brancheplannen

  • Het is erg goed dat er aandacht is voor duurzaam verpakken. Ik verwonder me er nog altijd over hoe milieu-onvriendelijk veel etenswaren ook bij de bio-super op de hoek zijn verpakt. De definitieve oplossing is echter een omdenken van productie. Wat hebben we echt nodig? Ik bedoel maar: wat niet wordt geproduceerd, hoeft ook niet te worden verpakt.

Geef een antwoord

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2021 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign