Drie grootschalige projecten in Waddengebied kunnen van start

Het Waddenfonds investeert € 10,5 miljoen in twee projecten die de leefomstandigheden voor vogels- en vissen in het Waddengebied moeten verbeteren. Ook draagt het fonds ruim € 2,3 miljoen bij aan de verdere ontwikkeling van de TidalKite. Deze onderwatervlieger wekt door de stroming van water duurzame energie op. De drie grootschalige projecten zijn onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW) van de drie waddenprovincies. De totale investering is € 25 miljoen. Het Waddenfonds neemt daarvan nu € 13 miljoen voor zijn rekening.

Waddengebied

Foto via waddenfonds.nl

Behoud ecologische waarden Waddengebied

“De projecten zijn een mooie combinatie van concrete maatregelen voor het behoud van de ecologische waarden van de Waddenzee én voor het stimuleren van innovatie in het gebied’’, zo zegt voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds. De investeringen maken deel uit van het Investeringskader Waddengebied (IKW). Dat is een meerjarig programma om grote investeringen in de Waddenregio te realiseren. Inmiddels hebben de Waddenprovincies met steun van het Waddenfonds vanaf 2016 al bijna 20 van deze grootschalige projecten mogelijk gemaakt via het IKW.

Wij & Wadvogels

Het project Wij & Wadvogels van de Vogelbescherming krijgt van het Waddenfonds bijna € 7 miljoen voor de verbetering van de leefomgeving van vogels in het Waddengebied. Uit onderzoek blijkt dat de Waddenzee een zwakke schakel is in de vliegroute van vogels. De totale kosten van het project zijn € 15 miljoen. Voor dat bedrag wordt onder andere andere 62 hectare broedgebied voor steltlopers, twee broedeilanden van in totaal 3000 m2 en een vogeleiland met kwelder ten zuiden van Schiermonnikoog aangelegd. Ook komt er een wandelroute en een vogelkijkhut. De kennis die Vogelbescherming tijdens dit project opdoet, wordt (inter)nationaal uitgewisseld om te helpen bij vergelijkbare projecten in de toekomst.

Waddentools Swimway

Het Waddenfonds draagt bijna € 3,6 miljoen bij aan Waddentools Swimway. De totale kosten zijn € 5,5 miljoen. Het project gaat uitgebreid onderzoeken wat de effecten zijn van alle maatregelen die eerder zijn genomen om de visstand te verbeteren. Bekend is dat het slecht gesteld is met de visstand in de Waddenzee: de hoeveelheid vis is de afgelopen vijftig jaar sterk afgenomen en echt grote vissen komen er bijna niet meer voor. De afgelopen jaren zijn er meerdere projecten gestart om het tij te keren. Met het project Waddentools Swimway wordt uitgebreid onderzocht wat de effectiviteit van deze projecten is, en wat de beste maatregelen zijn om de leefomgeving van vissen in de Waddenzee te verbeteren. Zo wordt onder andere gekeken of riffen bij de Afsluitdijk en Lauwersmeerdijk kunnen bijdragen aan de kraamkamerfunctie van de Waddenzee voor vis.

Test onderwatervlieger

Voor de verdere ontwikkeling van de innovatieve onderwatervlieger TidalKite trekt het Waddenfonds € 2,3 miljoen uit. Het bedrijf SeaQurrent uit Grou zet het bedrag in voor een test op volledige schaal van de onderwatervlieger, die de beweging van eb en vloed omzet in duurzame energie. De vlieger heeft als voordeel dat het gedurende het hele jaar constant energie levert, in tegenstelling tot windenergie en zonne-energie. De onderwatervlieger van SeaQurrent is ontworpen voor relatief ondiep water en geringe stroomsnelheden. Dit maakt de TidalKite geschikt voor het Waddengebied. De test vindt plaats in het Borndiep nabij Ameland. Er wordt ook gekeken naar de effecten op natuur. Met het project is een totale investering van bijna € 3,8 miljoen gemoeid.

Bron: waddenfonds.nl

 

Geef een antwoord

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2021 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign