Energietransitie: hier gaat het om

De energietransitie, zoals vastgelegd in het Energieakkoord, is nodig om uiteindelijk gebruik te maken van een compleet duurzame energievoorziening, zonder schadelijke gevolgen voor het klimaat en milieu. De transitie houdt in dat stroom die nu nog wordt opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen, ook overgaat op een duurzame vorm van energie. Het doel is om deze doelstellingen in 2050 te behalen. Lees hier de belangrijkste onderdelen van de transitie.

Energietransitie

Minder uitputtende bronnen, meer groen

Het overkoepelende doel van de transitie is is, zoals hierboven al genoemd, de overgang van fossiele brandstoffen op groene energiebronnen. We moeten minder afhankelijk zijn van deze fossiele brandstoffen, en dat betekent dat de capaciteit van groene stroom flink opgeschroefd moet worden. Hoewel we nu al veel gebruik maken van groene energie, is de hoeveelheid die nu mogelijk is, nog lang niet genoeg om iedereen van energie te voorzien. Daar komt altijd een aanvulling van grijze stroom bij. Niet te vergeten dat groene energie afkomstig van de zon of de wind, geen constante factor is. Wanneer het donker is en windstil, is de hoeveelheid beschikbare energie aanzienlijk minder dan een dag waarop de zon schijnt en het waait.

Flexibel en efficiënt

Het nieuwe energienetwerk moet flexibel en efficiënt zijn. Nu is het bijvoorbeeld nog niet mogelijk om alle energie die opgewekt wordt, op te slaan voor later gebruik. Dat betekent dat er ook veel al opgewekte energie verloren gaat, omdat de beschikbaarheid niet altijd strookt met de behoefte. Nu is een overschot aan energie automatisch meer goedkope energie. Dat is gunstig op dat moment zelf, maar onvoorspelbaar en inefficiënt. Gunstiger zou het zijn als duurzame bronnen elkaar kunnen aanvullen en aanpassen in geval van bijvoorbeeld veranderende weerssituaties.

Klimaatwet en Klimaatakkoord

Om de doelen te behalen, zijn er verschillende wetgevingen vastgesteld en afspraken gemaakt. Deze zijn opgenomen in de Klimaatwet en het Klimaatakkoord, en moeten ervoor zorgen dat de doelstelling om in 2050 volledig gebruik te maken van duurzame energiebronnen, behaald wordt. Het Klimaatakkoord dat opgesteld is naar aanleiding van een internationale conferentie in Parijs, is in 2020 voor 195 landen in werking gesteld.

Effect tot nu toe

De energietransitie is al even aan de gang. Vooral doordat er in de industrie en landbouw minder aardgas verbruikt is, is er in de uitstoot van broeikasgassen een daling te zien van bijna tien procent. De CO2-uitstoot in Nederland ligt ruim zes procent lager.

 

One Response to Energietransitie: hier gaat het om

  • koppeling gas aan duurzaam moet weg. Zon en wind is veel goedkoper maar door koppeling aan gas net zo duur. Dat moet stoppen. En Salderen moet blijven voor Zon op Dak. erg succesvol tegen Energiearmoede en meer zon op dak. Salderen Zon op Dak tegen Energiearmoede moet een Universeel Mensenrecht worden

Geef een reactie