Gemeente Utrecht maakt autodelen makkelijker

De gemeente Utrecht wil autodelen populairder maken en gaat het daarom makkelijker maken om deelauto’s te gebruiken of de eigen auto te delen. In een parkeergarage in de buurt van de binnenstad komen meer plekken voor deelauto’s en deel(bak)fietsen in een zogeheten deelhub. Daarnaast gaan de parkeertarieven voor deelauto’s omlaag naar het bewonerstarief. Verder worden diverse doelgroepen met campagnes benaderd om een auto te delen.

autodelen

Utrecht maakt autodelen makkelijker

De aanpak is onderdeel van het Actieplan Schoon Vervoer 2015-2020 dat als doel heeft het Utrechtse verkeer schoner te maken. Nu al heeft Utrecht in Nederland het hoogste aantal deelauto’s per inwoner. Met deze maatregelen hoopt de stad koploper te blijven. Met name jongeren zijn een interessante doelgroep omdat ze vaak wel hun rijbewijs halen, maar steeds vaker geen eigen auto hebben. Utrecht onderzoekt de mogelijkheid van een ‘autodeeltegoed’ voor mensen die pas hun rijbewijs hebben en bekijkt hoe autodelen kan worden gestimuleerd bij studentencomplexen. Samen met de andere G4-steden bekijken we of het haalbaar is om een auto op de ene plek op te halen en op een andere plek achter te laten (one way carsharing).

Groei van de stad

Autodelen, bij voorkeur met schone auto’s, is een manier om het autoverkeer in de stad terug te dringen. Daardoor blijft er meer ruimte over op straat voor wandelen en fietsen. In plaats van parkeerplaatsen kan er meer groen en speelplaatsen in de buurt worden gemaakt. Door de verwachte groei van de stad naar meer dan 400.000 inwoners in 2025 is het nog belangrijker om te komen tot efficiënte en duurzame oplossingen voor verkeer en mobiliteit.

Zie voor meer informatie en tips www.utrechtdeelt.nl.

Bron: www.utrecht.nl

 

Geef een reactie