Gemeenten Enschede en Losser afvalvrij in 2030!

Enschede en Losser kondigen circulaire aanbesteding bedrijfsgrondstoffen aan.

Gemeenten Enschede en Losser willen in 2030 afvalvrije organisaties zijn. Het gaat om de bedrijfsgrondstoffen van 17 gemeentelijke panden. Deze keer besteden ze hiervoor geen vooraf volledig uitgewerkte oplossing aan, maar willen ze marktpartijen vooral uitdagen en ketensamenwerking stimuleren. Met de winnende partij zal na de gunning, in nauwe samenwerking, een zo circulair mogelijk systeem ontwikkeld worden. Tijdens de marktontmoeting op 17 maart wordt de uitvraag toegelicht.

Enschede

Het goede voorbeeld

Enschede en Losser afvalvrij in 2030! Daarmee willen ze het goede voorbeeld geven aan de inwoners, de markt en andere overheidsorganisaties. Om dit te realiseren, zoeken de gemeenten (ver)nieuwe(nde) circulair verantwoorde ideeën, producten, technieken, businessmodellen en coalities voor hun grondstofstromen. Een deel van de invulling van de optimale oplossing zal bestaan uit een gezamenlijk ontwikkelingstraject in de concretiseringsfase.

‘We zoeken partners die snappen wat er moet gebeuren om enerzijds onze bedrijfsgrondstoffen te beperken en anderzijds om het om te zetten in nieuwe toepassingen. Daar hoort ook interne gedragsverandering bij. Daarom besteden we het partnerschap aan in plaats van alleen het inzamelen en verwerken van de grondstoffen.’ – Gemeente Enschede

De eerste SDG-aanbesteding van Twente

Naast het maximaliseren van circulaire economie en de minimumeis van 5% SROI (Social Return on Investment, SDG 8), willen de gemeenten met deze aanbesteding een bijdrage leveren aan de VN Werelddoelen (SDG’s) die in 2030 een einde moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in de wereld. Zo vragen ze aan potentiële partners (SDG 17) hoe zij een link maken met technologische innovatie op gebied van duurzaamheid/grondstofstromen (SDG 9) en om een plan van aanpak voor de inzameling, transport, verwerking en hergebruik van de bedrijfsgrondstoffen (SDG 12).

Uitnodiging marktontmoeting

Tijdens de marktontmoeting op 17 maart a.s. delen de gemeenten informatie over deze vernieuwende aanbesteding, de ambities, het inkoopproces en de begeleiding bij het uitwerken van de oplossing. Grolsch en Sheltersuit delen hun circulaire aanpak, inspirerende voorbeelden en geleerde lessen. Iedereen die een bijdrage kan leveren, is van harte welkom; van grondstofverwerker tot kennisinstituut en van grondstof inzamelaar tot student! Naast het inspireren en netwerken, vinden Enschede en Losser het belangrijk om op die dag inzicht te krijgen in reële mogelijkheden, interesse van marktpartijen en marktontwikkelingen. Vervolgens zullen de gemeenten hun ambities verder aanscherpen voor de definitieve aanbesteding die medio april via Negometrix én TenderNed gepubliceerd zal worden.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot 12 maart. Voor meer informatie: zie het aanbestedingsplatform ‘Negometrix’ onder tender 144524 ‘Marktontmoeting inzamelen en verwerken van bedrijfsgrondstoffen’.

 

Geef een reactie