Iedereen moet over naar duurzaamheid

Duurzaamheid is hip

Tegenwoordig lijkt alles om duurzaamheid te gaan. Alles wat je kan kopen, alle marketing, alle posters en documentaires gaan over hoe we ons leven duurzamer kunnen maken. Dit loopt ook door op politiek niveau. Denk maar aan het verdrag van Parijs en de SDG’s (Sustainable Development Goals). Op elk gebied wordt er aandacht besteed aan duurzaamheid. Maar in hoeverre worden de actiepunten uitgevoerd en de doelstellingen behaald? En hoe gaat dit nou binnen de financiële wereld? Worden jouw beleggingen wel duurzaam ingezet? En hoe ver is Evi in dit proces?

duurzaamheid

Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen werd in het verleden niet altijd als de meer aantrekkelijke optie gezien. Het legt je als fonds meer verantwoordelijk op en je moet veel bewuster omgaan met waar je je geld heen doet. Echter is toekomstgericht beleggen de laatste tijd enorm aan het winnen in populariteit. Duurzaam beleggen wordt het nieuwe normaal. Iedereen moet over naar duurzaam.

Bij duurzaam beleggen is het doel om je geld zo goed mogelijk in te zetten voor mens en milieu. Je kan echter nooit 100% duurzaam bezig zijn. Er bestaat namelijk niet één geaccepteerde standaard die precies bepaalt wanneer je duurzaam en groen bezig bent. Er bestaan wel internationale verdragen en overeenkomsten met regels waaraan banken en beleggingsfondsen zich aan houden.

Hoe kan je het goed doen?

Als je een beleggingsportefeuille samenstelt, is er enorm veel keuze. Dit is waarom een fondsmanager vooraf bepaalde eisen opstelt en kijkt welke bedrijven of aandelen voldoen aan de principes. De ESG-factoren (Environmental, Social en Governance) zijn steeds belangrijker geworden bij het selecteren van fondsen. Het MSCI ESG Research heeft een scoresysteem opgezet waardoor ondernemingen beoordelingen kunnen behalen. Deze beoordelingen omvatten scores die lopen van AAA (zeer goed) tot CCC (zeer slecht) wat betreft hun omgang met klimaat gerelateerde zaken of de rechten van hun medewerkers.

De Evi Fondsen beoordelen op basis van financiële en niet-financiële eisen of er in bedrijven belegd gaat worden. Evi Fondsen beleggen hun geld dus verantwoord. Daarnaast wordt de zogenoemde engagement aanpak gehanteerd. Het doel van de engagement aanpak is om in gesprek te gaan met bedrijven en ondernemingen om te laten weten wat je van ze verwacht als je besluit geld bij hun te beleggen. Het doel is dus om verbeteringen door te voeren op het gebied van duurzaamheid, mensenrechten of maatschappelijke relaties. Indien een bedrijf geen verbeterslag wil maken, kan je het bedrijf uitsluiten van je beleggingen. Tegenwoordig heeft twee derde van de ondernemingen waarin via de Evi Fondsen wordt belegd, een score van BBB of hoger.

De stappen die worden doorlopen om duurzaam te beleggen, kan soms best lang duren. Dit komt omdat het toetsen van de ESG-criteria vele terreinen omvat. Als een beleggingsfonds in meer dan honderd bedrijven geld belegt, dan moet voor alle bedrijven worden nagegaan hoe ze scoren op het gebied van duurzaamheid. Dat maakt het proces vrij tijdrovend.

Moraal is belangrijk

Als je geld belegt, bepaal jijzelf je investment beliefs, ofwel jouw beleggingsmoraal. Deze is voor elke belegger verschillend en verschilt ook weer per belegging. Als je in een beleggingsfonds belegt, beleg je namelijk als vanzelfsprekend in veel verschillende bedrijven. Dit is belangrijk om je geld en je risico’s te spreiden. Als je ze allemaal individueel zou willen meten aan je moraal, wordt het al lastiger.

Het beleggen in een fonds betekent echter niet dat je geen invloed meer hebt op waar je je geld in investeert. Het beleggingsbeleid van Evi is zeer toekomstgericht en probeert steeds duurzamer te beleggen. Op deze manier wordt het aantal bedrijven waarin Evi Fondsen beleggen steeds kleiner. De kwaliteit en invloed van Evi groeit hiermee wel.

duurzaamheid 1

Onze ambitie is duurzaamheid

Steeds meer mensen beseffen zich dat op een niet-duurzame manier beleggen juist geld gaat kosten. MVO-Nederland probeert het kabinet ook zo ver te krijgen dat de maatschappelijke milieuschade wordt uitgedrukt in geld. Op termijn zal er dus hoogstwaarschijnlijk CO2 belasting worden geheven vanuit de overheid. Dit wordt een kostenpost voor vele bedrijven en hierin beleggen wordt dan ook al snel minder rendabel.

Het doel is om uiteindelijk de CO2 uitstoot van alle fondsen en bedrijven vast te kunnen stellen. Hierdoor kunnen we blijven zien of we ons in de goede richting blijven ontwikkelen. Het nalopen van alle criteria zal veel tijd kosten en niet het meest spannende werkje zijn, maar het is heel belangrijk voor de planeet. Dat is ook de ambitie van Evi: om alle beleggingen naar een hoog duurzaamheidsniveau te tillen.

 

 

Geef een antwoord

Duurzaam Actueel wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners: 

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2023 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign