Kenniswereld en bedrijfsleven maken afspraken over Nederlandse opschaling waterstof en groene chemie

De top uit het bedrijfsleven en de kenniswereld hebben tijdens de tweede bestuurlijke rondetafel ‘Waterstof en Groene Chemie’ afspraken gemaakt over de opschaling van technologie en de intensivering van onderzoek en innovatie. Onder voorzitterschap van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat zijn de ambities uit het klimaatakkoord vertaald naar mijlpalen en acties richting 2030 en 2050 in de ‘Actieagenda Waterstof en Groene Chemie’.

kenniswereld

Bedrijfsleven en kenniswereld. Afbeelding via tno.nl 

Actie-agenda

De actieagenda beschrijft wat nodig is voor de opschaling van waterstof en groene chemie. Gebaseerd op systeemanalyses en de doelen van het Klimaatakkoord, gaat de rondetafel in op de specifieke acties die nodig zijn om tot roadmaps te komen, pilots en demo’s te realiseren en om marktvraag en sluitende business cases te creëren. De gemeenschappelijke visie vanuit de rondetafel schetst ook de benodigde stappen voor kostenreductie en innovatie op het gebied van waterstof en groene chemie.

Ook kwamen de deelnemers aan de rondetafel overeen om gezamenlijk een tweede aanvraag voor het Nationaal Groeifonds uit te werken en daarmee het reeds gehonoreerde GroenvermogenNL te versterken op het gebied van verdere opschaling van waterstof en groene chemie.

Bedrijfsleven en de kenniswereld

“Het is mooi om te zien dat alle verschillende partijen (Bedrijfsleven en kenniswereld) aan deze tafel zich vandaag gezamenlijk aan de actieagenda committeren. Daarmee laten alle partijen zien dat de grote klimaatopgave die we met elkaar op te lossen hebben, unieke kansen biedt voor Nederland op het gebied van waterstof en groene chemie”, zo vatte Sandor Gaastra (Directeur-Generaal Klimaat en Energie) het belang van de actieagenda samen.

De weg naar noodzakelijke opschaling

De komende twee jaar lijken cruciaal om Nederland in de Europese kopgroep voor de opschaling van waterstof en groene chemie te positioneren. De gedeeltelijke eerste honorering van het opschalings- en innovatieprogramma GroenvermogenNL uit het Nationaal Groeifonds is warm ontvangen door alle partners en geeft een belangrijk impuls aan R&D en kleine demonstratieprojecten.

Impulsen voor grootschalige investeringen en projecten zijn tevens van belang om de potentie van waterstof en groene chemie te benutten. Hier heeft de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds vooralsnog geen financiering voor vrijgemaakt in de huidige toekenning.

De deelnemers aan de rondetafel zullen daartoe alsnog de krachten bundelen in een aanvraag in de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds. Daarnaast wordt gewerkt aan een aanvraag voor de ontwikkeling van hightech productieapparatuur voor het produceren van hoogwaardige elektrolyser-componenten en systemen.

Opdracht aan de rondetafel

Tijdens de rondetafel heeft het ministerie van EZK tevens een opdracht meegegeven aan de deelnemers. Zo vraagt zij de rondetafel in een raadgevende rol voor GroenvermogenNL en om het Nationaal Waterstof Programma (NWP) te ondersteunen door als relevante sectoren gezamenlijke ontwikkelrichtingen vast te leggen en door sectorambities om te zetten in afspraken.

“Deze rondetafel brengt een diverse en representatieve groep van publieke en private partijen bij elkaar, en is daarmee een belangrijk overleg om tot breed gedragen afspraken te komen voor verdere innovatie en opschaling van waterstof en groene chemie in Nederland”, aldus Focco Vijselaar (Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie) in zijn afsluitende statement.

Over de rol van TNO

Waterstof en groene chemie zijn onmisbaar in de energie- en grondstoffentransitie, onder meer om de industrie CO2-neutraal en circulair te maken. Toegepast onderzoek is essentieel om de industriële transformatie te versnellen en de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 die snel dichtbij komen, te halen. Daarom ondersteunt TNO de Rondetafel Waterstof en Groene Chemie, zowel procesmatig als inhoudelijk. In dit kader is onlangs een actieagenda geformuleerd, waaraan TNO haar bijdrage levert.

Dit gebeurt enerzijds door inzet van kennis, expertise en data vanuit TNO’s Industrieel Transformatie programma zoals we nu al doen ten behoeve van industrieclusters van Rotterdam en Geleen. Anderzijds door met technologie programma’s in te zetten op de ontwikkeling en demonstratie van goedkopere waterstofproductie en nieuwe groene chemische processen. Concrete voorbeelden hiervan zijn projecten, programma’s en faciliteiten als: H-visionNorth Sea EnergyVoltaChemBiorizonBrightsiteFaraday Lab en het Fieldlab Industrial Electrification.

Door: Dr. Roald Suurs

Bron: tno.nl

 

2 Responses to Kenniswereld en bedrijfsleven maken afspraken over Nederlandse opschaling waterstof en groene chemie

  • Een eenvoudige goedkope actie is meer vergunningen voor Wind op Zee met Vestas 15 MW Turbines. 100 Turbines produceren 1500 MW stroom. 10 Vergunningen voor 100 Vestas 15 MW Turbines is een productie van 15.000 MW. kolencentrales sluiten. Nederland Energieland.

  • In Denemarken is men al zeer ver met diverse oplossingen . Wij laten een aantal Nederlandse bedrijven dit zien om actuele kennis op te doen tijdens een studiereis naar de Hydrogen Valley in Noord Jutland van 12-14 september as. Zie http://www.adenda-export.com voor het programma ed.

Geef een antwoord

Duurzaam Actueel wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners: 

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2023 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign