Noord-Nederland wil Europese waterstofkoploper worden

Noord-Nederland doet met brede (inter)nationale steun mee met een Europese call van de Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH 2 JU). De call, genaamd Hydrogen Valley, is door New Energy Coalition met ondersteuning van het SNN, de noordelijke provincies en het bedrijfsleven opgesteld en ingediend in samenwerking met 31 partners. Maar liefst 66 organisaties en bedrijven ondersteunen deze call, waaronder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, VNO-NCW, MKB Nederland en organisaties vanuit Nieuw Zeeland, Amerika, Spanje, Duitsland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Japan. Europa wil met deze call een regionale groene waterstofeconomie stimuleren. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, start Noord-Nederland in 2020 met nieuwe waterstofprojecten.

Noord-Nederland

Eén van de gespecialiseerde ondernemers met kennis van zaken, pionier op gebied van ontwikkeling duurzame mobiliteit en milieuvriendelijke brandstoffen, zoals groene waterstof: Holthausen uit Hoogezand.  Hier met de Hesla (De Tesla op groen opgewekte waterstof). Eén van de vele voertuigen/wagens/trucks omgebouwd op duurzame brandstof. (Red.) Foto door: Stella Dekker Fotografie

Van gasrotonde naar waterstofrotonde

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: “Groene waterstof helpt bij het verduurzamen van ons land, schoner vervoer en bijvoorbeeld straks bij de verwarming van onze huizen. Juist het mkb in het noorden maakt dit mogelijk en bouwt de huidige ‘gasrotonde’ om naar de ‘waterstofrotonde’ van de toekomst. We kunnen daarbij met name in het noorden van ons land bouwen op talloze gespecialiseerde ondernemers met kennis van zaken.”

Verfijning waterstoftoepassingen

Als de aanvraag aan Noord-Nederland gegund wordt, betekent dit dat er de komende jaren meer middelen beschikbaar zijn om productie, distributie, opslag en toepassing van waterstof samen te brengen. Dit biedt ook grote kansen voor ondernemers in Noord-Nederland en voor het verduurzamen van de industrie. Op dit moment zijn er in Noord-Nederland bedrijven die hard werken aan verduurzaming van de chemie, waterstofauto’s, batterijen en openbaar vervoer. Met de ondersteuning vanuit FCH 2 JU zullen deze bedrijven en nieuwe start-ups waterstoftoepassingen nog verder kunnen verfijnen.

Unieke uitgangspositie

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: “Met het industriële cluster rond Delfzijl en Emmen en alle energiekennis en de bestaande gasinfrastructuur, heeft Noord-Nederland een unieke uitgangspositie om dé groene waterstofhub te worden van Noordwest-Europa. Goed voor een duurzamer Nederland en voor een sterke economie met mooie banen en kansen voor het noorden van ons land.”

Noord-Nederland

Impuls voor economie Noord-Nederland

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra, provincie Drenthe, is bestuurlijk trekker van de deelname aan deze Europese waterstofcall, mede namens de provincies Groningen en Fryslân. “Noord-Nederland is innovatief op het gebied van energie. Ondernemers zien de ontwikkelingen en kansen op het gebied van waterstof en toekenning van deze call betekent een mooie impuls voor de Noord-Nederlandse economie. Onze regio wil en kan hiermee een koploperspositie vervullen en daarmee een significante bijdrage leveren aan een duurzamer Nederland.”

Het begin is er …

Gedeputeerde Patrick Brouns, provincie Groningen: “Noord-Nederland is klaar voor de ontwikkeling van een bloeiende, groene waterstofeconomie in verschillende sectoren. Sterker, we zijn al begonnen. Met de voorgenomen investeringen én gerichte Europese steun kunnen we de productie en het gebruik van CO2-vrije waterstof fors opschalen. Zo vergroenen we de industrie en versterken we de economie in onze regio, in de rest van Nederland en daarbuiten.”

Als de aanvraag gegund wordt, zal de uitvoering rond 2020 starten. De duur van het project is zes jaar.

Bron: www.snn.nl (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)

 

Geef een reactie