Oesterbank keert terug in Noordzee. Eerste resultaten positief

“Ze leven!” Een luid gejuich was te horen op de vissersboot. Initiatiefnemers WWF en ARK natuurontwikkeling hebben in samenwerking met onderzoekers van Wageningen Marine Research, Bureau Waardenburg en Sas Consultancy in mei een oesterbank geplaatst; op 24 meter diepte zijn ongeveer 80.000 Noorse platte oesters uitgezet en negen 3-D geprinte rifstructuren met oesters. Dit weekend vindt de eerste monitoring plaats.

oesterbank

De eerste resultaten zijn goed: de overleving van de oesters is goed, ze groeien en blijken paairijpe geslachtsorganen te hebben. Foto via wnf.nl

Overlevingspercentage oesters ongeveer 90%

Het overlevingspercentage van de oesters wordt geschat op 90%; en de eerste resultaten zijn positief: de overleving van de oesters is goed, ze blijken te groeien en hebben paairijpe geslachtsorganen: een teken voor voortplanting. Dat betekent dat oesterbanken weer kunnen terugkeren in de Noordzee, zodat deze een voedingsbodem kunnen vormen voor een rijke en gezonde zee. Wereldwijd is 80% van de oesterbanken verdwenen. In de Nederlandse Noordzee nagenoeg alles.

Oesterbank speelt sleutelrol

Wereldwijd worden oesterbanken hersteld en beschermd omdat ze een sleutelrol spelen in herstel van biodiversiteit, en ook verhoging van visproductie, waterkwaliteit en bodemstabiliteit leveren, en kunnen bijdragen aan kustbescherming. Tenzij er een bronpopulatie aanwezig is, leert de ervaring dat oesterbanken niet uit zichzelf terugkeren. Daarom brengen WWF en ARK nu op verschillende plaatsen oesters terug, een primeur op de Noordzee die blijkt aan te slaan.

Rewilding de Noordzee

De Noordzee is een drukke zee: we halen er allerlei grondstoffen vandaan zoals voedsel, energie, zand en grind. WWF zet zich in voor een gezonde Noordzee waar ruimte is voor gebieden waar de natuur zich kan maximaal kan herstellen en ontwikkelen, zodat het Noordzee ecosysteem weer gezond wordt en weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering. Beschermingsmaatregelen spelen daarin een belangrijke rol en in combinatie met actief herstel van soorten en leefgebieden verwachten we hieraan een extra boost te kunnen geven.

Wil jij ook meehelpen de oceanen weer gezonder te maken? Geef een gift Dank je wel!

Bron: www.wnf.nl

 

Geef een reactie