Pilot duurzaam logistiek model voor inzameling bedrijfsafval Amsterdam-Zuidoost van start

Onder de noemer ‘Zuidoost Circulair’ geeft een consortium van bedrijven in Amsterdam-Zuidoost samen met TNO, SUEZ en Renewi het startsein voor het initiatief ‘Logistiek Slim Samenwerken’. Deze pilot heeft tot doel het realiseren van een duurzamere oplossing voor de logistiek van afvalinzameling. Met als resultaat schonere lucht en minder (en schonere) inzamelwagens door de gezamenlijke inzameling van bedrijfsafval.

Verantwoordelijkheid duurzame projecten realiseren

Steeds meer bedrijven en organisaties nemen actief de verantwoordelijkheid voor de omgeving waarin zij werken. Zo ook in Amsterdam-Zuidoost, waar de Johan Cruijff Arena, ING, ABN AMRO, CSU, Nationale Nederlanden, Nuon, AMC en de Hogeschool van Amsterdam de handen ineen slaan om, onder leiding van TNO en met ondersteuning van de Hogeschool van Amsterdam, duurzame projecten te realiseren gericht op circulaire economie.

bedrijfsafval

Tijdens de pilot werken SUEZ en Renewi in samenwerking met het consortium aan de gezamenlijke inzameling van bedrijfsafval. Foto via tno.nl

Samen werken aan duurzame inzameling bedrijfsafval

Waar gemeenten verplicht zijn het huishoudelijk afval op te halen, is de bedrijfsafvalmarkt geliberaliseerd: bedrijven kunnen hun eigen bedrijfsafvalinzamelaar kiezen. Omdat zij verplicht zijn steeds meer afval gescheiden aan te bieden, neemt het aantal verkeersbewegingen in de toekomst alleen maar toe en daar valt winst te behalen. Dit was voor TNO reden om met een consortium van partijen op zoek te gaan naar een slim, duurzaam logistiek inzamelmodel.

Minder transportbewegingen

Het nieuwe logistieke model voor afvalinzameling krijgt gestalte in de pilot Cross Chain Control Center (4C) die mede wordt gefinancierd door de Topsector Logistiek. Tijdens de pilot werken SUEZ en Renewi in samenwerking met het consortium aan de gezamenlijke inzameling van bedrijfsafval. Beide afvalverwerkers hebben de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES) ondertekend en hierbij sluit deze pilot goed aan. Door de krachtenbundeling wordt de CO2-uitstoot en het aantal transportbewegingen sterk verminderd. Zo zorgt de inzet van minder en schonere inzamelwagens voor minder geluidsoverlast, een verhoging van de verkeersveiligheid en een betere doorstroming van verkeer. Al deze effecten dragen bij aan de klimaatdoelstellingen die in Parijs afgesproken zijn.

Rol van TNO: duurzame logistieke concepten

TNO draagt in de pilot bij door het ontwikkelen, in de praktijk brengen, monitoren en evalueren van nieuwe, innovatieve, duurzame logistieke concepten. Onder leiding van TNO en Hogeschool Amsterdam is de afgelopen periode onderzocht op welke wijze de pilot het best ingericht kon worden en welke uitdagingen er speelden. Het resultaat is dat Renewi en SUEZ hun vervoersstromen slim gaan bundelen en het afval op een schonere manier vervoeren. SUEZ zet tijdens de pilot een elektrisch voertuig in voor de inzameling van organisch afval, oliën en vetten, glas, kunststof, koffiedik en koffiebekers. Renewi verzorgt de inzameling van papier en karton tijdens deze pilot.

Structureel vervolg bij succes

De pilot ‘Logistiek Slim Samenwerken’ gaat op 3 september van start en duurt vijf maanden. Dat biedt een unieke mogelijkheid om gezamenlijk met ketenpartners slimme en duurzame logistieke oplossingen te verkennen. Wanneer de pilot een succes blijkt, kijken de partijen samen naar een structureel vervolg, waarbij andere bedrijven in Amsterdam-Zuidoost uiteraard kunnen aansluiten.

Door: drs. Jannette de Bes-van Staalduinen

Bron: www.tno.nl

 

Geef een reactie