Provincie 8,9 miljoen voor aanpak duurzame energie voor iedereen

De provincie Utrecht trekt 8,9 miljoen euro uit voor oplossingen om duurzame energie voor alle inwoners mogelijk te maken. Niet iedereen kan de investeringen voor het verduurzamen van een woning en de energiekosten betalen. Daarom ondersteunt de provincie projecten met expertise en financiering om te experimenteren bij het besparen en opwekken van duurzame energie in bestaande wijken en nieuwbouw.

provincie

Foto via provincie-utrecht.nl

Hoge prioriteit voor de provincie

Landelijk heeft 15 procent van de woningeigenaren onvoldoende toegang tot kapitaal om verduurzaming te financieren. In de provincie Utrecht gaat het om 6 tot 12 procent, dat komt neer op 20.000 tot 41.000 woningeigenaren. Door de coronacrisis zal deze groep naar verwachting toenemen. Gedeputeerde Huib van Essen: “Inclusiviteit heeft hoge prioriteit voor de provincie. Daarom zoeken we naar mogelijkheden om het verduurzamen van woningen voor iedereen haalbaar en betaalbaar te maken. Dat kan alleen door samen te leren en te experimenteren en de opgedane kennis breed te delen. Zodat de oplossingen binnen alle gemeenten kunnen worden ingezet.”

Experimenteren

Om ervoor te zorgen dat alle inwoners mee kunnen doen, moeten gemeenten, woningcorporaties en energiecoöperaties een aantrekkelijk handelingsperspectief kunnen bieden aan huishoudens. Bij de experimenten worden knelpunten en hobbels in de praktijk samen met de stakeholders opgelost. Zo ontstaan werkbare oplossingen. Ook wordt in projecten geëxperimenteerd met voorwaarden voor opschaling en kostenverlaging bij het verduurzamen van wijken. Als provincie maken we het mogelijk dat gemeenten, woningbouwcorporaties en bijvoorbeeld energiecoöperaties echt aan de slag kunnen met het thema in concrete projecten. We denken mee maar zetten ook ondernemende adviseurs in voor bijvoorbeeld procesbegeleiding. Daarbij stellen we financiering beschikbaar voor de uitvoering en kennisdeling. Door een provinciale garantstelling maakt de provincie het bovendien mogelijk dat Verenigingen van Eigenaren van appartementencomplexen een lening kunnen krijgen (via de Economic Board Utrecht) om hun complex te verduurzamen.

Innovatie

Goed voorbeeld van zo’n innovatie is de ontwikkeling van de gebouwgebonden verduurzamingsdienst. Samen met de EBU werken we aan de ontwikkeling van deze dienst. Een eerste pilot hiermee vindt plaats in de gemeente Amersfoort. De bouwer verduurzaamt bestaande woningen en garandeert een minimale hoeveel energie- (en dus geld)besparing. De bouwer is verantwoordelijk voor service en onderhoud van de verduurzamingsmaatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. De woningeigenaar betaalt voor deze dienst maandelijks een bedrag aan de bouwer. Als de woning wordt verkocht gaat de dienst over op de volgende eigenaar. De pilot wordt ook landelijk nauw gevolgd.

Kennis

De opgedane kennis maakt de provincie via het Utrechts Kennis- en Actienetwerk toegankelijk voor onder meer gemeenten, woningcorporaties, energiecoöperaties en bewonersinitiatieven en ook landelijke netwerken. Zij kunnen deze kennis in de eigen context toepassen en zo initiatieven versnellen.

Kijk voor meer informatie over de aanpak op: energiewerkplaatsutrecht.nl/inclusief

Energie en klimaat, Huib van Essen

Bron: provincie-utrecht.nl

bussen

 

One Response to Provincie 8,9 miljoen voor aanpak duurzame energie voor iedereen

Geef een antwoord

Duurzaam Actueel wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners: 

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2022 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign