Provincie Overijssel stelt scherpere voorwaarden aan zonnevelden om landschap te beschermen

De provincie Overijssel scherpt de voorwaarden aan voor de aanleg van zonnevelden in het landelijk gebied. Initiatiefnemers voor zonnevelden moeten investeren in andere maatschappelijke opgaven zoals klimaat en duurzame landbouw, compensatie voor landschap en natuur, en in meerwaarde voor de omwonenden. Bijvoorbeeld door hen mee te laten profiteren van de opbrengst of door de aanleg van aantrekkelijke voorzieningen. Op die manier wil de provincie de kwaliteit van het buitengebied beschermen, zuinig zijn op landbouwgrond en meer draagvlak creëren voor zonnevelden.

zonnevelden

Afbeelding via overijssel.nl 

Zonnevelden

Zonnevelden in het landelijk gebied gelden als het sluitstuk van de zogeheten zonneladder. Initiatiefnemers en gemeenten moeten samen kijken of de zonnepanelen niet op daken of binnen de bebouwde kom in de stad kunnen worden gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan braakliggende bedrijventerreinen. Gemeenten zijn verantwoordelijk hier een goede mix in samen te stellen, en niet alleen te kijken naar agrarische gronden. In een aangescherpte handreiking zonnevelden die de provincie heeft gemaakt krijgen initiatiefnemers en gemeenten tips en aanbevelingen voor de aanleg van zonnepanelen.

Gedeputeerde Tijs de Bree voor energie

“De energietransitie gaat door, en de verwachting is dat er de komende jaren meer zonnevelden komen. Als provincie hebben wij de voorkeur voor zonnepanelen op daken of op braakliggende terreinen binnen de bebouwde kom. Maar om onze energieopgave te realiseren zijn ook zonnevelden in de groene omgeving noodzakelijk. Om die groene omgeving zoveel mogelijk te beschermen gaan we scherp toezien op landschappelijk inpassing, compensatie voor natuur en omgeving en meervoudig ruimtegebruik en realisatie van nevenopgaven.”

Suggesties en aanbevelingen

In de handreiking worden voor al deze punten suggesties en aanbevelingen gedaan en voorbeelden gegeven. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen voor waterbeheer, agrarisch medegebruik, parkeerfunctie of herstel van oude groenstructuren.

Bron: overijssel.nl

 

One Response to Provincie Overijssel stelt scherpere voorwaarden aan zonnevelden om landschap te beschermen

  • Zonneparken en natuur gaan heel goed samen, Water, begroeiing, geen landbouwgif, rust, een hectare panelen produceert 1 miljoen kWh, de consumentenprijs per kWh is 24 cent, opbrengst 240.000 euro per hectare. RES is een kans voor de Regio, Natuur, en Schone Energie en schone lucht. kolencentrales kunnen dicht. Gascentrales kunnen dicht met meer Regionale Energie.

Geef een antwoord

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2021 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign