RAI Vereniging: “steun OV bedrijven voor investeringen in duurzaam vervoer”

OV bedrijven (Openbaarvervoer) moeten financieel worden gestimuleerd om te blijven investeren in schone en zuinige bussen, daarvoor pleit RAI Vereniging. Voorzitter Steven van Eijck vreest dat als gevolg van de Coronacrisis, lopende OV concessies worden verlengd en OV bedrijven daardoor langer met het huidige materieel blijven doorrijden. Volgens Van Eijck heeft dit niet alleen gevolgen voor de reductie van de uitstoot van schadelijke emissies en CO2, maar blijven hierdoor ook broodnodige investeringen uit die de busfabrikanten en toeleveranciers hard nodig hebben om te overleven.

OV bedrijven

Schoon en zuinig materieel

Gemeenten en stedelijke regio’s hebben strenge doelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van CO2 terug te dringen. Hiervoor zijn afspraken vastgelegd in het Klimaatakkoord en het Bestuursakkoord Zero Emissie Bussen. In de OV concessies wordt uitvoering gegeven aan deze akkoorden door milieu- en klimaateisen vast te leggen. OV bedrijven die het openbaarvervoer in de stad en/of regio uitvoeren investeren hiervoor aan het begin van de concessieperiode in schoon en zuinig materieel. Deze concessies hebben vaak een looptijd van 10 tot 15 jaar en gedurende deze periode wordt het materieel afgeschreven.

Verlenging concessies

RAI Vereniging vreest nu dat als gevolg van de Coronacrisis lopende OV concessietermijnen worden verlengd en lopende tenders worden vertraagd. Hierdoor worden investeringen in nieuwe schone en zuinige bussen mogelijk op de lange baan geschoven. Volgens de belangenorganisatie heeft dit gevolgen voor het reduceren van de uitstoot van schadelijke stoffen en CO2. Van Eijck: “De coronacrisis houdt ons nog een lange tijd in de greep. Maar dat mag geen reden zijn om onze klimaat- en milieudoelstellingen naar achteren te schuiven. Materieel dat 10 tot 15 jaar heeft gereden stoot veel meer uit dan de nieuwe bussen en moeten vervangen worden . Met het bestuursakkoord Zero Emissie Bussen als basis zijn al grote stappen gezet met de grootschalige inzet van onder andere waterstof en batterij-elektrische bussen die geen CO2 uitstoten, en die voortrekkersrol moet het OV niet weggeven.”

Continuïteit investeringen

Daarnaast wijst Van Eijck op het belang van continuïteit in investeringen voor de busfabrikanten en toeleveranciers. Juist in deze tijden van crisis moeten we de vraag stimuleren en ervoor zorgen dat bedrijven kunnen blijven produceren. In Nederland worden jaarlijks zo’n 300 tot 600 bussen afgeleverd. Op moment dat concessietermijnen worden verlengd valt deze productie deels of zelfs volledig weg.

Financiële steun OV bedrijven

RAI Vereniging heeft begrip voor de nijpende situatie waarin OV bedrijven momenteel verkeren als gevolg van de grote uitval van reizigers in deze Coronacrisis. Logisch dat deze bedrijven zoeken naar oplossingen om de financiële pijn te verlichten. RAI Vereniging wil daarom dat overheden OV bedrijven financieel ondersteunen om te blijven investeren in nieuwe bussen. “Goed voor het milieu en klimaat, en goed voor de economie.”

Bron: autorai.nl

 

One Response to RAI Vereniging: “steun OV bedrijven voor investeringen in duurzaam vervoer”

  • Er is veel keus. VDL, Ebusco, BYD. Het is goedkoper. COA, Cost Over All. het is schoner.
    met Regionale Energie Strategie laden op stroom van de Regio. inkomsten levering Elektriciteit voor de Regio. met een Battery Trailer 1000 kWh is 1000 km voor lange afstand. laden met Regionale Zonnestroom. met Battery Trailer langs de snelweg kunnen we weer met de bus naar Spanje.
    Elektrisch, veel leuker en geen gedoe op het vliegveld.

Geef een reactie