Samenwerking overheid en bedrijfsleven voor duurzaam gebruik water in Tilburg

Waterschap Brabantse Delta werkt samen met waterschap De Dommel en andere organisaties aan een samenwerkingsproject voor duurzaam watergebruik op de Tilburgse bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg. Samen met Brabant Water, gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant starten zij met een duurzaam systeem voor gebruik en hergebruik van water. Vraag en aanbod worden slim bij elkaar gebracht. Op die manier pakt de samenwerking goed uit voor het milieu en voor de bedrijfsvoering van de betrokken partijen. De samenwerking start met een onderzoek naar de mogelijkheden op deze bedrijventerreinen. Een prijswinnend softwaremodel gaat hen daarbij helpen. Dit initiatief geeft een concrete invulling aan Wereldwaterdag op 22 maart.

water

Zoeken naar een positief effect op kosten en milieu

Deze proef moet ervoor zorgen dat er ook op lange termijn voldoende water van goede kwaliteit is. Doel is een manier te vinden die waterbesparing en kostenbesparing combineert, respectievelijk goed voor het milieu en goed voor de bedrijven. De deelnemers leveren gegevens aan voor het rekenmodel. Vanuit het waterschap gaat het daarbij vooral om gegevens over het watersysteem in dat gebied. De software komt daarna met scenario’s die allemaal tot een verbetering van het totale watersysteem leiden. Te denken valt aan bijvoorbeeld voorstellen voor het gebruik van oppervlaktewater en het gebruik van de uitstroom van een riool- of afvalwaterzuivering. In de pilot zal in de toekomst ook de waterbehoefte van de landbouw en de natuur worden meegenomen.

Prijswinnend algoritme AquaVest ingezet

Bureau Frontier Ventures BV levert de software voor de berekeningen. Dit bureau is onlangs uitgeroepen tot Water Innovator of the Year 2020 voor de ontwikkeling van het algoritme AquaVest dat dit bedrijf ook hier gaat toepassen. De adviezen die hieruit komen, geven een goede basis voor meer samenwerking in de waterketen. De verwerking van alle data en opstellen van scenario’s duurt nog tot eind mei.

Gebiedsgerichte aanpak water

De pilot is bedoeld om te onderzoeken hoe gebiedsgericht kan worden gewerkt aan het duurzaam omgaan met water. Het is uiteindelijk aan overheid en industrie om te bepalen waarin zij willen investeren. In dit geval gaat het om een samenwerking tussen Agristo, Coca Cola European Partners Nederland, International Flavors & Fragrances, FUJIFILM, Brabant Water, waterschap Brabantse Delta, waterschap De Dommel, gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant.

Bron: brabantsedelta.nl

 

One Response to Samenwerking overheid en bedrijfsleven voor duurzaam gebruik water in Tilburg

  • Waterschappen kunnen energieleverancier worden met Zonneparken. Zonnepark met Laadstation en Laadpalen voor elektrische autos. Elektrische bussen kunnen rijden op stroom van waterschappen.
    waterschappen worden Energie plus, inkomsten en besparingen met stroomproductie, een positief effect op kosten en milieu. de waterschapsbelasting kan omlaag.

Geef een reactie