Scheepvaart: 80% minder milieuvervuilende stoffen uitstoten in 2050

Om de klimaatdoelen te halen moet de scheepvaart maar liefst 80% minder milieuvervuilende stoffen uitstoten in 2050. De EU-landen en het Europees Parlement hebben hiertoe een politiek akkoord bereikt. Dit akkoord vormt een aanvulling op het voorlopige akkoord van 18 december 2022 om de emissies van de scheepvaart op te nemen in de EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS) . Beide akkoorden vormen een cruciaal onderdeel van de ontwikkeling van de EU om de emissies van de scheepvaart te doen afnemen.

Scheepvaart

Om klimaatneutraal te worden, moet de EU de vervoersemissies, ook die van het zeevervoer, tegen 2050 met 90 % verminderen (ten opzichte van 1990). Foto via commission.europa.eu

Momenteel alleen fossiele brandstoffen

Het zeevervoer is goed voor ongeveer 75 % van het externe en 31 % van het interne handelsvolume van de EU. Het is een belangrijk onderdeel van het Europese vervoerssysteem en de Europese economie. Momenteel bevat de brandstofmix van de zeevaart alleen fossiele brandstoffen.

Adina Vălean, EU-commissaris voor Vervoer:

“schepen moeten en zullen overstappen van fossiele brandstoffen naar groenere alternatieven. Met de langetermijnvooruitzichten van dit akkoord geven wij een duidelijk signaal aan de hele waardeketen in deze sector, van scheepseigenaars en exploitanten tot brandstofproducenten, rederijen en fabrikanten van apparatuur, dat het zinvol en noodzakelijk is te investeren in duurzame scheepvaartbrandstoffen en emissievrije technologieën. Dit ligt volledig in de lijn van onze inspanningen om duurzame technologieën voor alternatieve brandstoffen te ondersteunen in het kader van de nieuwe wet inzake CO2-neutrale industrie (net-zero industry act)”.

Scheepvaart klimaatneutraal

Om klimaatneutraal te worden, moet de EU de vervoersemissies, ook die van het zeevervoer, tegen 2050 met 90 % verminderen (ten opzichte van 1990). Het is belangrijk om een toenemend gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen via EU-regels te stimuleren. Evenals de grotere steun voor innovatie om het effect van de scheepvaart op het milieu aan te pakken. Dit is zeer cruciaal om de klimaatdoelen van de Overeenkomst van Parijs te halen en de Europese Green Deal te realiseren.

Meer weten? Lees het volledige persbericht.

Bron: netherlands.representation.ec.europa.eu

 

Geef een reactie