Studie naar grootschalige import van waterstof in Rotterdamse haven

Tokyo, Rotterdam / studie: Havenbedrijf Rotterdam, Koole Terminals, Chiyoda Corporation en Mitsubishi Corporation gaan gezamenlijk een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar het op commerciële schaal importeren van waterstof naar een van de terminals van Koole in de Rotterdamse haven, waarbij gebruik gemaakt wordt van Chiyoda’s bewezen techniek voor opslag en transport van waterstof: SPERA Hydrogen™.

Studie

Ook duurzaam transport (Schip op LNG of waterstof) meenemen in onderzoek. Net als groen verkregen waterstof d.m.v. zonne-energie en/of windenergie. Foto via portofrotterdam.com

Importeren om CO2-neutraal te worden

Noordwest-Europa zal op grote schaal waterstof moeten importeren om CO2-neutraal te worden. Het Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt daarom de mogelijkheden om waterstof te importeren uit landen waar het kosten-efficiënt geproduceerd kan worden. Verschillende bedrijven in Rotterdam, zoals Koole Terminals, zijn zeer geïnteresseerd in deze nieuwe, zich snel ontwikkelende markt en maken plannen om hun bestaande installaties te vernieuwen en/of nieuwe te bouwen. Het Havenbedrijf ondersteunt dit.

Verschepen waterstof

Het verschepen van waterstof is lastiger dan het transport van olie of kolen. Een mogelijkheid is het koelen tot -253 graden, zodat het vloeibaar wordt. Een andere is de waterstof op te nemen in een drager zoals ammoniak of methanol. Ook is het mogelijk waterstof chemisch vast te leggen in een zogenoemde ‘liquid organic hydrogen carrier’ (LOHC) (*1).

Duurzaam hergebruik

Methylcyclohexaan (MCH) (*2) is zo’n LOHC. Deze stof blijft vloeibaar bij omgevingstemperatuur en -druk. De risico’s van transport en opslag van MCH zijn vergelijkbaar met die van olie en olieproducten. MCH wordt gemaakt uit tolueen en waterstof. Chiyoda Corporation heeft de SPERA Hydrogen technologie ontwikkeld om waterstof uit MCH te kunnen halen. Wordt deze technologie toegepast, dan ontstaat er ook weer tolueen, dat opnieuw gebruikt kan worden voor hetzelfde proces.

Succesvol demonstratieproject

In 2020 hebben Chiyoda Corporation, Mitsubishi Corporation, MITSUI & CO. LTD en Nippon Yusen Kabushiki Kaisha succesvol een demonstratieproject uitgevoerd met deze technologie. Daarbij werd in Brunei MCH geproduceerd en opgeslagen, in een tanker over een afstand van 5.000 km vervoerd naar Japan, met de SPERA Hydrogen techniek van Chiyoda Corporation omgezet naar waterstof en tolueen, waarna de tolueen terug naar Brunei is verscheept. Dit was het eerste project wereldwijd dat liet zien dat voor waterstof dit soort aanvoerlijnen technisch en commercieel opgezet kunnen worden. De verwachting is dat SPERA Hydrogen een belangrijke rol gaat spelen in het mondiale, grootschalige, commerciële transport van waterstof en daarmee bijdraagt aan het realiseren van een CO2-neutrale wereld in 2050. Grote voordelen van MCH ten opzichte van vloeibare waterstof en ammoniak als waterstofdrager zijn dat MCH gebruikmaakt van bestaande infrastructuur en schepen en makkelijker is te vervoeren en op te slaan.

Studie naar grootschalige import

Het Havenbedrijf Rotterdam, Koole Terminals, Chiyoda Corporation en Mitsubishi Corporation voeren nu gezamenlijk een studie uit naar grootschalige import van waterstof. Het Havenbedrijf richt zich op het aan het project verbinden van overzeese waterstofproducten en grote eindgebruikers in Noordwest-Europa, naast de steun voor realisatie van het project. Koole Terminals onderzoekt het innoveren van haar terminal faciliteiten en het vervolgtransport naar eindgebruikers van de waterstof. Chiyoda Corporation levert de SPERA technologie. Mitsubishi Corporation, een van Japans belangrijkste handels- en investeringsmaatschappijen in de energiesector, richt zich op de commerciële ontwikkeling van het project met als doel het commercieel haalbaar maken van de totale keten. De haalbaarheidsstudie neemt naar verwachting een jaar in beslag. Het is de ambitie van de betrokken bedrijven om in 2025 100.000 tot 200.000 ton waterstof per jaar te importeren en in 2030 300.000 tot 400.000 ton per jaar.

Studie 1

Afbeelding via portofrotterdam.com 

 

(*1) Een ‘liquid organic hydrogen carrier’ (LOHC) is een organische stof die waterstof kan absorberen en weer vrijmaken door chemische reacties.

(*2) Methylcyclohexane (MCH) is een vloeistof gemaakt uit tolueen en waterstof die vloeibaar is tussen -130°C en 100°C. MCH kan daardoor onder omgevingstemperatuur en -druk behandeld worden. Het wordt in veel producten toegepast, bijvoorbeeld als oplosmiddel voor correctievloeistof. MCH is een veelbelovende LOHC voor stabiel transport en opslag van grote hoeveelheden waterstof.

 

Bron: portofrotterdam.com

 

 

*** Noot/tip van de redactie van Duurzaam Actueel:

“Alleen waterstof vervoeren dat groen (d.m.v. zonne-energie en/of windenergie) is opgewekt en
transport met schepen op LNG of waterstof” 

 

One Response to Studie naar grootschalige import van waterstof in Rotterdamse haven

  • Europa kan zelf genoeg en overschot Energie produceren voor de export. Daar moet ook onderzoek naar gedaan worden. Rotterdam als export Energiehaven Europese Energie. veel mogelijkheden en miljarden mee te verdienen met export Energie uit Europa.

Geef een antwoord