Vattenfall en K3 starten samenwerking voor verduurzaming

Vattenfall en gebiedsontwikkelaar K3 gaan samenwerken om landschappelijk ingepaste zonneparken te ontwikkelen. Door hun krachten te bundelen willen zij een bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van Nederland. De zonneparken zullen op gebiedsontwikkelingslocaties van K3 worden gebouwd. Het gaat daarbij niet alleen om grondgebonden zonneparken, maar ook om drijvende zonneparken. Een deel van de duurzame energie die door deze projecten wordt opgewekt, gaat K3 gebruiken voor haar eigen bedrijfsvoering. Vattenfall zal de rest aanbieden aan haar klanten.

K3

Foto via k3.nl

Complementaire kennis

K3 is gespecialiseerd in integrale gebiedsontwikkeling met aandacht voor onder andere ecologie, klimaatadaptatie en de inpassing van duurzame energie. Het bedrijf heeft brede kennis van het voortraject van gebiedsontwikkelingen. Daarbij gaat het om het opstellen van een breed maatschappelijk gedragen gebiedsontwikkelingsplan waarbij participatie, ecologische kwaliteitsimpulsen, landschappelijke inpassing en het vergunningentraject centraal staan. Vattenfall zorgt voor het technisch ontwerp, subsidieaanvragen, de bouw en de exploitatie van de zonneparken en de levering van de opgewekte energie aan haar afnemers.

Goede basis voor samenwerking

Margit Deimel, hoofd ontwikkeling Zon van Vattenfall: “Vattenfall heeft als doel fossielvrij leven in een generatie mogelijk te maken. Daartoe bouwen wij in heel Nederland zonneparken, maar helpen we ook bedrijven om te verduurzamen. Met de gedeelde visie als het gaat om het ontwikkelen van duurzame projecten in de brede zin van het woord, is dat een heel goede basis voor samenwerking.”

Jan Willem van de Kamp, directeur-grootaandeelhouder van K3: “Met deze samenwerking voegen we extra meerwaarde toe aan onze gebiedsontwikkelingsprojecten. We kunnen bijdragen aan de verdere verduurzaming van Nederland en grote stappen zetten in onze ambitie om als bedrijf in 2025 geheel CO2-neutraal te zijn. Hierdoor hoeven we geen groene stroom in te kopen. We kunnen gebruik gaan maken van onze eigen ontwikkelde energie van Nederlandse bodem.”

Over K3

Deze organisatie is in de afgelopen negentig jaar uitgegroeid tot multidisciplinaire speler in onder andere de grondstoffenmarkt, waarbij integrale gebiedsontwikkeling centraal staat. De basis van het werk van K3 komt voort uit maatschappelijk gewenste ontwikkelingen: de aanleg van nieuwe natuur- en recreatiegebieden en rivierverruiming om het overstromingsgevaar te verkleinen. K3 geeft daarbij de gebiedsontwikkeling zo vorm dat het meerdere doelen dient. Gebiedsontwikkelingen van K3 dragen onder andere bij aan het vergroten van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en duurzame energieopwekking.

Bron: group.vattenfall.com

 

One Response to Vattenfall en K3 starten samenwerking voor verduurzaming

  • Waterschappen kunnen dit initiatief volgen. Waterschappen neem contact op met K3 en Vattenfall.
    Waterschappen worden Energieproducent met Zonnestroom. levert veel geld op Waterschapbelasting kan omlaag.

Geef een antwoord

Duurzaam Actueel wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners: 

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2022 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign