60% groeispurt voor zonnestroom op huurdaken van woningcorporaties in Nederland

De uitrol van zonnepanelen op huurdaken in Nederland groeit onverwacht snel. Woningcorporaties willen het aantal huurwoningen met zonnestroom bovendien verdrievoudigen voor 2021, zo blijkt een recente enquête onder ruim 400 woningcorporatiedirecteuren en vastgoedmanagers, uitgevoerd door CorporatieNL voor Stichting Huurdakrevolutie.

Zonnestroom op huurdaken is in een ongekende stroomversnelling gekomen: inmiddels wekken 80.000 huurwoningen in bezit van woningcorporaties zonnestroom op, ofwel een stijging van ruim 60% ten opzichte van 2017. 3,5% van alle Nederlandse corporatiewoningen heeft nu zonnestroom. Experts uit de sector die Stichting Huurdakrevolutie (HDR) hebben gesproken, schatten in dat 30% van de 100.000 nieuwe zonnesystemen in 2017 op huurdaken zijn geplaatst. Dit beeld wordt onderschreven door de recente groeispurt aan zonnestroomprojecten op de zonnehuurdakkaart van de Stichting Huurdakrevolutie.

huurdaken

Voorhoede corporaties wil zonnestroom op huurdaken verdrievoudigen

Bij de voorhoede in de corporatiesector is zonnestroom nog veel sneller toegenomen, zo blijkt uit de enquête die CorporatieNL in samenwerking met de Stichting Huurdakrevolutie heeft uitgevoerd. 450 respondenten bij naar schatting 100 vooruitstrevende woningcorporaties, gaven aan dat gemiddeld 10% van de huurvoorraad bij hun corporatie al toegang heeft tot zonnestroom. De ambitie om veel verder te gaan is groot. Voor 17% van de huurvoorraad zijn er concrete nieuwe plannen om voor 2021 hetzelfde te doen, aldus de enquête: bijna een verdrievoudiging ten opzichte van nu.

Huurdakrevolutie verdubbelt doelstelling naar 440.000 huurwoningen met zonnestroom

Corporatie NL geeft aan dat veel van de respondenten waarschijnlijk voor corporaties werken die al bovengemiddeld actief bezig zijn met zonnestroom en de enquêteresultaten dus geen representatief beeld geven van de sector als geheel. Ondanks die armslag ziet de Stichting Huurdakrevolutie de uitslag, in combinatie met de recente groeispurt van zonnestroom in de huursector, als aanleiding om haar doelstellingen- 10% van alle huurwoningen bij corporaties op zonnestroom in 2020- fors bij te stellen.

“Vanaf 2017 zagen we bij de Huurdakrevolutie al een flinke toename van het aantal verzoeken voor informatie en ondersteuning en ook van zonnestroomprojecten ” zegt Philip Blaauw, oprichter van INNAX en Stichting HDR. “Toch heeft de uitslag van de enquête ons positief verrast, met name de ambitieuze groeidoelstellingen van corporaties in de aankomende drie jaar. We hebben als Stichting dan ook besloten om onze doelstelling te verdubbelen van 10% naar 20%, ofwel 440.000 huurwoningen in 2020.

Zonnestroom pijler bij verduurzaming huurwoningen

Die verhoogde ambitie sluit ook goed aan bij het feit dat woningcorporaties in de enquête aangeven dat zonnestroom een belangrijke steunpilaar is voor hun duurzame doelstellingen. Dit zowel door de positieve bijdrage aan het verbeteren van energielabels als door de boost die zonnestroom geeft aan het draagvlak voor verdere vergroening van de huurvoorraad. Cruciale factor hierbij is dat zonnestroom energiekosten voor huurders structureel verlaagt, aldus de respondenten.

Afbouw gas voor verwarming wordt boost voor rol zonnestroom

De geplande afbouw van gas bij verwarming van woningen, zal de positie van zonnestroom nog verder versterken verwacht Roebyem Anders, oprichtster van zonnepanelenleverancier Sungevity, en mede-initiatiefneemster van Stichting HDR. Anders: “CV-ketels zullen massaal moeten worden vervangen door alternatieven als stadverwarming en warmtepompen. Maar zeker warmtepompen verbruiken veel stroom, dus zonnepanelen kunnen een belangrijke rol spelen om dat stroomverbruik bij de verwarming van je woning te vergroenen.”

Over de Huurdakrevolutie

Stichting Huurdakrevolutie is een initiatief van Philip Blaauw van gebouwenverduurzamer INNAX en Roebyem Anders van zonnepanelenbedrijf Sungevity, gesteund door partners Stichting Urgenda, Feenstra, Het Solar Team en een aantal woningcorporaties waaronder De Alliantie en Domesta. De Stichting wisselt kennis uit over succesrecepten om verduurzaming van huurwoningen te versnellen door inzet op zonnestroom.

De website www.huurdakrevolutie.nl houdt nauwkeurig bij hoeveel huurwoningen van alle woningbouwcorporaties overstappen op schone zonnestroom.

 

Geef een reactie