7 bewezen ingrediënten voor een duurzame bedrijfsstrategie

In de strijd tegen klimaatverandering is klimaatneutraliteit niet langer voldoende. Interface, een producent van tapijttegels, is daarom ambitieuzer en streeft naar een CO2-negatieve voetafdruk. Jay Gould, president en CEO van het bedrijf, legt uit hoe.

In 2016 lanceerde Interface zijn Climate Take Back-initiatief. Niet langer moet Interface alleen maar streven naar klimaatneutraliteit, maar de klimaatverandering ook actief tegengaan. Het concern investeert in productieprocessen waarmee ze CO2-negatieve producten kunnen creëren. Een recente doorbraak is de ontwikkeling van een tapijttegel met een negatieve CO2-voetafdruk. Komend jaar moet deze ook daadwerkelijk op de markt komen.

ingrediënten

Interface Chief Operating Officer Jay D. Gould (PRNewsFoto/Interface, Inc.)

Hoe is deze duurzame strategie op gang gekomen? Dit zijn de cruciale stappen geweest volgens CEO Gould:

1 Een duw in de goede richting

Gould gelooft duidelijk in de missie van zijn bedrijf. Maar dat was niet altijd het geval. “Toen ik in dienst kwam bij Interface, was ik erg gericht op geld verdienen”, zegt hij. “Ik was ook meer een klimaatscepticus.

Een standje van de bekende klimaatactivist en ondernemer Paul Hawken bracht Gould op andere gedachten. “Ray Anderson, de oprichter van Interface, wilde van Interface een klimaatneutrale onderneming maken. Ik wilde deze missie voortzetten. Ik verwachtte daarvoor een schouderklopje van Hawken, maar in plaats daarvan wees hij mij terecht. Hij zei me dat geen schade toebrengen aan het milieu niet volstaat, maar dat er juist positieve actie moest worden ondernomen.

2 Ambitieuzere doelstellingen opstellen

Gould heeft zich vervolgens verdiept in de wetenschap van klimaatverandering en startte met Climate Take Back. Uitgangspunt van deze duurzaamheidsmissie is dat het niet langer voldoende is om de schade te beperken die we aanrichten. “We moeten juist de planeet herstellen en een positieve impact realiseren”, aldus Gould.

3 Van visie naar werkelijkheid.

Om deze visie in de praktijk te brengen, heeft Interface vier pijlers ontwikkeld:

• Leef klimaatneutraal. Alles dat je van de aarde neemt, moet je ook weer teruggeven.
• Omarm koolstof. Wij zien CO2 niet als de vijand, maar als grondstof.
• Laat de natuur afkoelen. Ondersteun het natuurlijke vermogen van de biosfeer om het klimaat zelf te regelen.
• Loop voorop in de nieuwe industriële revolutie. Transformeer de maakindustrie, zodat deze bijdraagt aan het oplossen van de klimaatproblematiek.

Deze pijlers moeten Interface helpen om in 2040 CO2-negatief te zijn.

4 Durf je eigen koers te varen

In 2017 behandelde de staat Californië een nieuwe wet die recycling van tapijten verplicht stelt. De branchevereniging, waartoe ook Interface behoorde, wilde lobbyen tegen deze wet. “Wij vonden dat geen verstandige keuze en besloten ons eigen plan te trekken. We vertrokken bij deze branchevereniging, en hebben er hard aan gewerkt om de wet er wel door te krijgen. Dat heeft ons niet bepaald populair gemaakt bij andere vloerenfabrikanten, maar we verloochenen onze missie niet”, aldus Gould.

5 Duurzaamheid als businessmodel

Interface bewijst dat een duurzame bedrijfsstrategie niet ten koste gaat van de winst, maar juist zeer rendabel kan zijn. “Duurzaamheid en winstgevendheid zijn bij ons geen concurrenten van elkaar en dat heeft ons financieel geen windeieren gelegd”, zegt Gould.

6 Meet successen

Interface kent de gebruikelijke belangengroepen: de eindklanten, de werknemers en de aandeelhouders. Maar het bedrijf heeft ook een andere belangrijke stakeholder, namelijk het milieu.
“Cruciaal hierbij is dat we onze prestaties zorgvuldig meten – ook op milieugebied. Hiervoor hebben we een eigen meetsysteem ontwikkeld dat EcoMetrics heet”, legt Gould uit. “Hiermee meten we onder meer onze CO2-voetafdruk, hoeveel procent van de totale grondstoffen in onze verkochte producten zijn gerecycled of gebaseerd op biobasis, onze energie-efficiëntie, de hoeveelheid broeikasgassen als gevolg van het energieverbruik in onze productievestigingen en ons waterverbruik.”

7 Samenwerking is essentieel

Om Climate Take Back tot een succes te maken, is een goede samenwerking cruciaal. Gould besteedt daarom veel aandacht aan de duurzaamheidsstrategie van klanten en leveranciers en werkt aan zoveel mogelijk kruisbestuiving. “Ook meten we de CO2-voetafdruk van al onze leveranciers, aangezien dit een grote rol speelt in onze eigen CO2-footprint”, besluit hij.

 

Kijk voor meer informatie op: www.interface.com

 

Geef een reactie