ArcelorMittal investeert 160 miljoen in reductie CO2 uitstoot in North Sea Port

Met de start van de bouw van twee installaties om koolstofuitstoot terug te dringen, doet de Gentse staalfabrikant ArcelorMittal een diepte investering in havengebied North Sea Port. De bouw van de Torero-installatie en de Steelanol-installatie kosten samen zo’n 160 miljoen euro.

North Sea Port en ArcelorMittal

North Sea Port stimuleert bedrijven in het havengebied om te investeren in duurzaamheid. Door de bouw van deze installaties bereikt ArcelorMittal na de eerste fase een vermindering van 400.000 ton CO2-emissies per jaar.

North Sea Port

Foto via northseaport.com

Biokoolstof

De Torero-installatie 1) verwerkt houtafval tot biokoolstof die geschikt is voor het hoogovenproces. Daardoor is er minder fossiele poederkool nodig in het productieproces, waardoor de CO2 uitstoot daalt. De Torero-installatie zet in de beginfase 120.000 ton afvalhout om naar zo’n 50.000 ton biokolen, per jaar.

Bio-ethanol

De Steelanol-installatie 2) gaat een deel van de koolstofhoudende gassen van de hoogovens omvormen tot bio-ethanol. Die bio-ethanol kan gebruikt worden voor productie van kunststoffen of als brandstof. Het is de eerste industriële installatie in zijn soort, in Europa en zal per jaar 80 miljoen liter bio-ethanol produceren.

Jobs

Met de bouw van beide installaties zullen zo’n 570 externe jobs in dit havengebied ontstaan. Het uitbaten van beide installaties zal zo’n 40 jobs opleveren. De indienstneming en eerste productie worden tegen eind 2020 verwacht.

Bron: www.northseaport.com

 

1) Torero (TORefying wood with Ethanol as a Renewable Output)

De Torero-installatie zal houtafval verwerken tot biokoolstof die geschikt is voor het hoogovenproces. Hierdoor kunnen we de injectie van fossiele poederkool verminderen, waardoor de CO2-uitstoot daalt en dit biedt eveneens een alternatief voor het huidige verbranden van deze bijzonder moeilijke houtafvalstroom. De Torero-installatie zal in de beginfase jaarlijks 120.000 ton afvalhout omzetten in ongeveer 50.000 ton biokolen.

De technologie van het torrefactieproces is ontwikkeld door het bedrijf Torr-Coal, het afvalhout zal geleverd worden door Renewi.

Voor de bouw van de nieuwe installatie, zullen er tot 70 externe jobs gecreëerd worden en een 10-tal nieuwe permanente directe jobs voor de uitbating van deze installatie. De indienstneming en eerste productie worden verwacht tegen eind 2020.

2) Steelanol

Via de Steelanol-installatie zullen we een deel van de koolstofhoudende gassen van onze hoogovens omvormen tot bio-ethanol die kan worden gebruikt als brandstof voor transport of voor de productie van kunststoffen. Dit is de eerste industriële installatie in zijn soort in Europa, goed voor een jaarlijkse productie van 80 miljoen liter bio-ethanol.

De technologie in het gasconversieproces is ontwikkeld door het bedrijf LanzaTech, gevestigd in Chicago, en ArcelorMittal is er een langdurig partnerschap mee aangegaan. Deze technologie, onder licentie van LanzaTech, maakt gebruik van microben die zich voeden met koolstofmonoxide om bio-ethanol te produceren.

Voor de bouw van de nieuwe installatie, zullen er tot 500 externe jobs gecreëerd worden en een 30-tal nieuwe permanente directe jobs voor de uitbating van deze installatie. De indienstneming en eerste productie worden verwacht tegen eind 2020.

De toepassing van dit microbiële gasconversiesysteem betekent een belangrijke stap voorwaarts in de mogelijkheden van ArcelorMittal voor het opvangen en opslaan van koolstofdioxide (CCS of carbon capture and storage), en voor het opvangen en het gebruiken van koolstof (CCU of carbon capture and utilization). Het versterkt ook de rol van staal in de circulaire economie. De langetermijnambitie van ArcelorMittal bestaat erin om een afvalvrij bedrijf te worden door deze innovaties verder op te schalen, waarbij alle materialen die gebruikt worden of ontstaan tijdens de productie van staal worden gerecupereerd, behandeld en hergebruikt in de productieketen of als grondstof dienen voor andere sectoren. Hierbij willen we ons niet beperken tot ons eigen afval, maar kunnen we ook een rol spelen bij het verwerken van afval uit andere sectoren.

Bron van deze toevoeging: belgium.arcelormittal.com

 

Geef een reactie