Autodelen wordt steeds normaler

Het aantal deelauto’s is afgelopen jaar met circa 10.000 auto’s toegenomen. Het totaal aantal deelauto’s in Nederland komt hiermee op 51.149 in 2019. De absolute groei ten opzichte van vorig jaar is stabiel gebleven, wat doet vermoeden dat er een nieuwe fase is aangebroken in de ontwikkeling van de markt voor deelmobiliteit. In de Green Deal Autodelen II wordt gestreefd naar 100.000 deelauto’s in 2021 en 700.000 gebruikers van autodelen.

autodelen

Green Deal Autodelen

De meetresultaten zijn vastgelegd in het jaarlijkse dashboard Autodelen van CROW-KpVV. Het dashboard Autodelen maakt onderdeel uit van de Green Deal Autodelen II. In juni 2015 werd de eerste Green Deal Autodelen ondertekend, die in oktober 2018 is opgevolgd door de Green Deal Autodelen II voor nog eens drie jaar samenwerking. Het doel is om bedrijven, overheden en burgers te stimuleren en te faciliteren om hun mobiliteitsbehoefte zoveel als kan in te vullen met de mogelijkheden van autodelen.

Exponentiële groei is nodig

Een van de doelstellingen is dat het netwerk groeit tot 100.000 deelauto’s in 2021 en een populatie van 700.000 gebruikers van deelauto’s. De gedachte hierachter is dat deelauto’s bijdragen aan een verlaging van het aantal parkeerplaatsen, een snellere overgang naar schone brandstoffen en bewuster mobiliteitsgedrag, zodat mensen vaker gaan fietsen, lopen en met het openbaar vervoer reizen.

Om deze duurzame doelstellingen te realiseren wordt aangenomen dat een exponentiële groei van het aantal deelauto’s nodig is. Die verwachting was er bij het energieakkoord, bij de eerste Green Deal Autodelen en nu ook bij het vervolg in de Green Deal Autodelen II. De cijfers laten tot dit jaar ook deze exponentiële groei zien. Echter, in 2019 zien we een afvlakking in deze groei, wat kan betekenen dat de huidige markt verandert van een aanbodgericht naar een meer vraaggericht model. Om de door de betrokken partijen gestelde doel van de Green Deal te halen is meer groei nodig voor de komende jaren.

Groei zit in communities, zakelijk en lokaal

Bij de stijging van het aantal deelauto’s zijn de carsharing platforms, waarbij mensen hun eigen auto verhuren aan anderen, het sterkst gegroeid. Het gaat hier om open platforms waarbij er per verhuring wordt betaald. Daarnaast is er een flinke groei van business car-sharing (zakelijk autodelen) en local community’s. Bij local community’s gaat het om lokale initiatieven waarin groepjes particulieren een of meer auto’s delen. Het gaat meestal om vaste groepen gebruikers die samen alle kosten delen.

De groei van het aantal autodelers gaat sneller dan de groei van het aantal auto’s. Dat is gunstig: het heeft immers weinig zin om veel deelauto’s te hebben die niet gedeeld worden. Hoe meer gebruikers per deelauto, hoe beter. Dit betekent namelijk dat steeds meer mensen afzien van het bezit van een eigen (tweede) auto. Vooral de ‘tweede’ auto’s zijn vaak oudere, vervuilende auto’s; daarbij zijn veel mensen geneigd deze vaker te gebruiken als deze toch voor de deur staat. Als men in plaats daarvan een deelauto gebruikt, blijkt dat men veel vaker een alternatief kiest zoals de fiets of het openbaar vervoer.

Top 10 autodeelgemeenten

In het dashboard Autodelen is ook vastgelegd welke gemeenten de grootste groei doormaken. Zo is de gemeente Rijswijk opgeklommen naar de top-3 van autodeelgemeenten. In verhouding met het aantal inwoners blijft Utrecht de grootste autodeelgemeente.

Als het gaat om absolute aantallen, dan staat Amsterdam bovenaan. Rotterdam staat als enige G4-gemeente niet in de top-10, maar stijgt wel van de 17e plek naar de 12e plek. Nieuw in de top-10 zijn de gemeenten Bloemendaal, Gooise Meren en Rozendaal. Verdwenen uit de top-10 zijn Bunnik, Wageningen en Culemborg. (bron: persbericht CROW)

Door: https://rwsduurzamemobiliteit.nl

 

Geef een reactie