Banken ondersteunen transitie naar toekomstbestendige land- en tuinbouw

Banken ondersteunen de noodzakelijke transitie naar duurzame land- en tuinbouw. In het gesprek met het kabinet onder leiding van Johan Remkes hebben banken het commitment getoond om hieraan als financier en kennispartner bij te dragen. Een transitie naar duurzame land- en tuinbouw is cruciaal vanuit ecologisch, klimatologisch en economisch perspectief. De oplossing zit in samenwerking in de gehele keten. De overheid schept de kaders voor individuele afwegingen van banken.

banken

CO2- en stikstofuitstoot

De CO2- en stikstofuitstoot moeten worden verlaagd, de biodiversiteit en de water- en bodemkwaliteit moeten worden verbeterd en er is meer aandacht nodig voor dierenwelzijn. De transitie die hiervoor nodig is, is op kleine schaal al ingezet en vraagt nu van alle ketenpartners een serieuze versnelling.

Omschakeling naar duurzame land- en tuinbouw

De omschakeling naar duurzame land- en tuinbouw zal de komende jaren andere bedrijfsmodellen vragen. Er zijn steeds meer voorbeelden van duurzame bedrijfsprocessen en nieuwe kansen voor innovatie in de sector. Om de transitie te helpen versnellen, brengen banken de komende tijd in NVB-verband in kaart welke aspecten en omstandigheden voor agrariërs een perspectief bieden op (financiering voor) omschakeling naar duurzame land- en tuinbouw. Op die manier willen banken als kennispartner bijdragen aan het noodzakelijke langetermijnperspectief. Met deze aanpak komen naar verwachting ook knelpunten naar boven, waarover wij graag inhoudelijk het gesprek aangaan met overheid en overige ketenpartijen.

Financierbaarheid van de sector

Financierbaarheid van de sector vraagt om samenhangende initiatieven in de keten (de overheid, de ondernemer, leveranciers en consumenten), zoals het verwerken van de hogere kosten van biologische productie in de prijs van producten. Met name in de overgangsperiode naar duurzamere bedrijfsmodellen kan het inkomen van agrarische ondernemers onder druk komen te staan.

Banken en agrarische ondernemers

Banken zullen agrarische ondernemers blijven begeleiden als financier en kennispartner bij de transitie naar een duurzame bedrijfsvoering. Een robuust verdienvermogen voor agrariërs is een belangrijke voorwaarde voor de toekomst van de agrarische sector. Daartoe is een stabiel en economisch verantwoord perspectief noodzakelijk. Een helder en langjarig overheidsbeleid draagt eraan bij dat banken met succes langjarige financieringen kunnen verstrekken.

Bron: nvb.nl

 

Geef een antwoord

Duurzaam Actueel wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners: 

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2023 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign