Bij bestrijding eikenprocessierups nestkastjes ingezet door provincie Drenthe

De provincie Drenthe zet nestkastjes in bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Het is de bedoeling dat de mezen die zich door de kastjes laten lokken, hun best doen te helpen zoveel mogelijk rupsen te verorberen. Om hulp te krijgen bij het ophangen en het controleren van de nestkastjes, heeft de provincie verschillende natuurorganisatie benaderd. Zo is de Natuur- en Milieuvereniging Het Stroom gevraagd in de omgeving van Coevorden en Schoonebeek nestkastjes op te hangen. Zij heeft op haar beurt scholieren om hulp gevraagd.

eikenprocessierups

 

Eikenprocessierups en nestkastjes

De afgelopen week hebben scholieren van de Paul Krugerschool uit Coevorden en De Oliebron uit Schoonebeek nestkastjes opgehangen langs een aantal provinciale wegen. Wildkamp in Emmen heeft de nestkastjes beschikbaar gesteld. De scholieren gaan ook controleren of er al mezen in de kastjes nestelen. In de omgeving van Meppel heeft de Stichting Vogelwerkgroep Vliegvlug op verzoek van de provincie nestkastjes opgehangen.

Taak provincie

De provincie heeft als taak om de eikenprocessierups langs de provinciale wegen en vaarwegen te bestrijden. De brandharen van de rupsen kunnen leiden tot ernstige irritatie aan huid, ogen en luchtwegen bij mens en dier. Tot nu toe heeft de provincie gebruikgemaakt van methoden als preventief spuiten met nematoden (aaltjes) en het verwijderen van nesten door branden of wegzuigen, uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven.

Gedeputeerde Henk Brink: ‘De provincie wil nu ook meer gebruikmaken van natuurlijke bestrijding als aanvulling op de tot nu toe gebruikte methoden. Het is een mooie actie dat de natuurorganisaties en scholieren hieraan meewerken.’

Natuurlijke vijanden

Om gebruik te maken van natuurlijke vijanden van deze rupsen, zoals vleermuizen, sluipwespen en vogels moeten deze beestjes gelokt worden naar plaatsen waar overlast is van de eikenprocessierups. Nestkasten plaatsen voor mezen is een van die manieren. Een andere manier is het inzaaien van overhoeken met een speciaal bloemenmengsel dat sluipwespen en sluipvliegen aantrekt. Dit is bijvoorbeeld toegepast bij het nieuwe viaduct in de N391 bij Roswinkel.

Informatie

Informatie over hoe om te gaan met eikenprocessierupsen is te vinden op de pagina Klachten door eikenprocessierupsen.

Bron: www.provincie.drenthe.nl

 

Geef een reactie