Boerderijwind, kleinschalige windmolens, blijft een gewiekst plan

Kleinschalige windmolens (maximaal 25 meter hoogte) zijn voor veel agrarische ondernemers een kans om het eigen energieverbruik te verduurzamen. Toch blijkt het in veel gemeenten (nog) niet mogelijk om deze vorm van windenergie op het erf te benutten. LTO Noord heeft voor haar leden een inventarisatie gedaan zodat elke ondernemer in één klik kan inzien wat het bestemmingsplan van de eigen gemeente wel of niet toestaat.

kleinschalige windmolens

De keuze om kleinschalige wind op boerenerf te stimuleren levert meer maatschappelijk draagvlak op van omliggende dorpen en steden dan grootschalige windprojecten in het landelijk gebied. Foto door Heleen Sabel © 

Versterking van de netinfrastructuur

In verschillende gebieden werkt LTO Noord aan versterking van de netinfrastructuur in samenwerking met gebiedspartners om grootschalige zonnedaken te kunnen aansluiten om energie terug te kunnen leveren. Hierdoor wordt een energienet aangelegd dat de pieken van al deze zonnedaken bij elkaar op kan nemen. In de dagen dat de zon niet schijnt is de ruimte om energie terug te leveren op het net groot, waardoor het toepassen van windenergie een extra plus biedt voor het agrarisch bedrijf.

Windenergie veel voordelen

Windenergie heeft voor agrarisch ondernemers veel voordelen. In eerste instantie levert windenergie een stabiel productieprofiel, dit heeft minder effect op de netspanning in het energienet. Veelal komen de pieken in het net door toepassing van zonne-energie, waardoor midden op dag massaal energie wordt teruggeleverd. Doordat windenergie een stabiel patroon heeft is het veelal niet nodig een zware netaansluiting van ruim 3 maal 80 ampère te hebben, in sommige gevallen is een aansluiting van 3 maal 25 ampère al voldoende. In SDE+ casussen voor grote zonnedaken kunnen de netaansluitkosten een knelpunt zijn om een sluitende businesscase te maken.

Boerderijwind, kleinschalige windmolens, stimuleren

LTO Noord wil de komende periode via de Regionale Energie Strategieën (RES) deze vorm van kleinschalige boerderijwind stimuleren. Vanuit het programma Klimaat en Energie in West-Nederland is toepassing van windmolens op eigen erf één van de speerpunten. De keuze om kleinschalige wind op boerenerf te stimuleren levert meer maatschappelijk draagvlak op van omliggende dorpen en steden dan grootschalige windprojecten in het landelijk gebied. Het is noodzaak het landelijk gebied open en aantrekkelijk te houden en energieproductie goed te integreren. Deze vorm van windenergie valt nauwelijks op in het landelijk gebied. Op dit moment wordt gewerkt aan een vergelijking van verschillende aanbieders van kleinschalige windmolens.

Wilt u als ondernemer weten of het is toegestaan kleinschalige windmolens op uw erf te plaatsen? U kunt bij uw eigen gemeente inzien wat het bestemmingsplan wel en niet toestaat.

Bron: www.ltonoord.nl

 

One Response to Boerderijwind, kleinschalige windmolens, blijft een gewiekst plan

  • Wind en Zon op de boerderij. Energieboeren.
    een hectare Zonnepanelen produceert 1 miljoen kWh per jaar.
    een kWh levert 24 cent op. opbrengst per hectare 240.000 euro.
    productiegarantie 30 jaar. Zon en Wind is de ideale combinatie
    voor een goed inkomen voor de boer.

Geef een reactie