Circulaire bedrijfsmodellen: grote kansen voor innovatie en kostenbesparing

Vijf duurzamheidsexperts hebben het afgelopen jaar bestuurders geïnterviewd van meer dan dertig voorlopers op het gebied van circulair ondernemen, om inzichten op te doen ten aanzien van circulaire economieën. Hun bevindingen zijn gebundeld in het boek ‘Route Circulaire, een roadmap voor een circulair bedrijfsmodel’. De auteurs betogen onder meer dat circulaire bedrijfsmodellen grote kansen bieden: “Maak het onderwerp daarom belangrijk voordat het urgent wordt.”

Circulaire economie

De circulaire economie is een duurzaam economisch systeem dat erop is gericht enerzijds de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en anderzijds waardevernietiging te minimaliseren. Hiermee staat het concept in contrast met het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten, die snel hun waarde verliezen en aan het einde van hun levensduur worden afgeschreven als afval.

Circulaire

Afbeelding via consultancy.nl 

Verspillingen

Doodzonde, want ieder product en de grondstoffen waaruit het bestaat, leent zich in principe voor hergebruik en vertegenwoordigt een waarde. Vanuit de circulaire gedachte zouden we idealiter al onze producten zo moeten ontwerpen, dat deze aan het einde van hun levensduur makkelijk gemaakt of uit elkaar gehaald kunnen worden, zonder dat daarbij te veel CO2-uitstoot plaatsvindt en grondstoffen verspild worden. Verspillingen zijn anno 2017 echter nog altijd aan de orde van de dag. Iedere inwoner in ons land is goed voor zo’n 14 ton aan ruwe grondstoffen die we gebruiken, grondstoffen variërend van olie en gas tot mineralen en metalen. Het merendeel van al onze consumptie leidt tot een hogere energieproductie en daarmee (indirect) tot meer uitstoot van CO2.

Focus op meer duurzaamheid

Het algemene bewustzijn van mensen ten aanzien van ons klimaat en het besef dat onze natuurlijke bronnen niet onuitputtelijk zijn, heeft de afgelopen jaren gezorgd dat het circulaire principe veel aan populariteit heeft gewonnen. Ook het bedrijfsleven ziet in dat een focus op meer duurzaamheid niet alleen goed is voor het milieu, maar ook de bedrijfsprestaties kan verbeteren. Dat economisch perspectief biedt volgens McKinsey & Company de komende decennia enorme kansen. Uit recent onderzoek van het consultancykantoor bleek al dat de circulaire transitie de komende jaren een enorme impuls voor het Europese BBP zal betekenen – tegen 2030 voorspellen ze een economische groei van 7% en een groei van het besteedbare inkomen van 11%, onder andere als gevolg van dalende prijzen van natuurlijke grondstoffen.

Van de grond komen

Ondanks alle duidelijke voordelen van de circulaire economie, lijkt deze maar moeizaam van de grond te komen. De reden? Om te beginnen is het fenomeen voor velen nog relatief nieuw. Er moeten nog enorme stappen gemaakt worden om meer bewustzijn te creëren en de circulaire benadering schopt bovendien tegen veel mainstream bedrijfsmodellen. Daarnaast zijn er enorme veranderingen nodig in de operationele modellen en operaties van organisaties, van ontwerpprocessen tot de uiteindelijke uitvoering. En ook dan is de circulaire economie niet zomaar een gegeven. Want niet alleen de bedrijfsvoering moet op de schop, ook binnen de gehele waardeketen is een integrale circulaire aanpak vereist. Om echt circulair te opereren, zullen organisaties moeten samenwerken met leveranciers, partners en andere stakeholders, en moeten zorgen voor gedeelde visies om hun energietransitie te versnellen … Lees verder 

Lees verder op: www.consultancy.nl 

 

Geef een antwoord

Duurzaam Actueel wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners: 

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2021 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign