Boeren en tuinders pakken handschoen klimaatbeleid op

Boeren en tuinders in Nederland pakken de handschoen van het klimaatbeleid op. Door aanpassingen in de bedrijfsvoering, binden van koolstof in de bodem en door productie van groene energie vermindert de CO2-uitstoot. “Dat zal niet van de ene op de andere dag gaan, en we moeten aan de bak, maar we gaan deze uitdaging niet uit de weg”, aldus LTO bestuurder Kees van Zelderen, klimaat en duurzame energie.

Boeren en tuinders

In de land- en tuinbouw is nog een potentieel van circa 150 miljoen vierkante meter dak voor de productie van zonne-energie. Foto via lto.nl 

Boeren en tuinders en het klimaatbeleid

“Dat we wat kunnen, heeft de sector al bewezen. Geen reden om genoegzaam achterover te leunen. De zwaarste opdracht is immers de stap naar de laatste procenten reductie. De laatste loodjes wegen het zwaarst.” Het kabinet maakte bekend dit jaar 300 miljoen euro te investeren in een reeks maatregelen die de CO2-uitstoot te verminderen. Tot en met 2030 wordt jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor maatregelen die bijdragen aan de ambitie om de CO2-uitstoot met 49% te verminderen. Ruim 30 miljoen euro gaat dit jaar naar innovaties die bijdragen aan CO2-reductie in de glastuinbouw en het terugdringen van uitstoot in de veehouderij. “Dat is een mooie opstap voor de projecten die we samen met boeren en tuinders gaan uitvoeren dit jaar”, aldus Van Zelderen. “We zullen de komende jaren op deze lijn – besparen, opwekken, binden, verbeteren, innoveren – doorgaan en nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Daar zullen we niet alleen klimaat en energie, maar ook de gezondheid van mens en dier, de biodiversiteit en de kwaliteit van natuur en landschap een plek geven. De agrarische sector is een deel van de oplossing.”

Energie

In de land- en tuinbouw is nog een potentieel van circa 150 miljoen vierkante meter dak voor de productie van zonne-energie. Met groen gas door vergisting van biomassa, het benutten van aardwarmte en inzetten van warmtekrachtkoppelingen kan de sector al veel bijdragen aan de doelen van het kabinet. “Tel je de windmolens op het erf en besparing in verbruik door precisielandbouw daarbij op, dan is dat een onmiskenbare bijdrage aan het opwekken van duurzame energie en verminderen we de CO2-uitstoot. Het wordt weleens vergeten dat inmiddels circa 40% van de totale hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in Nederland van een boeren- of tuinderserf komt”, zegt Van Zelderen. “Binden van CO2 (koolstof) in de bodem via organische materiaal, is eveneens een optie om de doelstellingen te realiseren. En we werken tegelijkertijd aan een betere bodem en biodiversiteit.”

Agrarische sector veranderen

De agrarische sector zal de komende jaren veranderen. De diversiteit in bedrijven zal toenemen, de productie wordt in alle schakels van de keten volledig transparant, nieuwe technologie zal zijn intrede doen en precisielandbouw neemt een vlucht. Tegelijkertijd zet de sector in op versnellen van de circulariteit en sluiten van grondstofkringlopen. “Ondernemerschap, samenwerken in de keten en antwoord geven op de op de maatschappelijke vraag, is de kracht van de Nederlandse agrarische sector”, aldus Van Zelderen.

Bron: www.lto.nl

 

Geef een antwoord

Duurzaam Actueel wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners: 

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2023 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign